Publications & Works

Articles Published in Other Journals

II. Abdülhamid ve İslamcılar; Muhalefet, Yanılgı ve Pişmanlıklar

Van İlahiyat Dergisi, vol.8, no.13, pp.1-21, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

BİR İLİM VE DAVA ADAMI OLARAK PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA

Şarkiyat, vol.12, no.2, pp.100-109, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİR HAK VE ADALET PORTRESİ: HZ. ÖMER (R.A.)

Diyanet Aylık Dergi, no.323, pp.45-48, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in Devlet Anlayış

Diyanet Aylık Dergi, no.304, pp.64-67, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Ensar ve Muhacir Arasındaki Emsalsiz Kardeşlik

Derin Tarih, vol.4, pp.126-128, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Müslümanlar Yalancı Peygamberlerle Nasıl Mücadele Ettiler?

Derin Tarih, no.45, pp.60-65, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Halid el-Bağdadî’de Hz. Peygamber (s.a.s) ve Ashab Sevgisi ve Tasavvuru

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.22, pp.112-133, 2012 (National Refreed University Journal)

Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî'nin Hayatı, Eserleri ve Tarih Metodolojisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.23, pp.204-222, 2012 (National Refreed University Journal)

İz Bırakan Bir Mütefekkir: Vanî Mehmed Efendi

Eğitimde Yeni Ufuk Dergisi, no.18, pp.14-18, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Tarihçi ve Coğrafyacı Olarak Ya'kûbî (ö.292/905)

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.161-173, 2008 (Other Refereed National Journals)

Abdullah b. Revâha: Bir Peygamber Şairi ve Bir Komutan

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.2, pp.377-389, 2006 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı Altında II. Abdülhamid Döneminde Yahudilerin Filistin'e Yerleşim Çabaları

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.24, pp.109-126, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hılfu’l-fudûl Cemiyetinin Sosyal Dayanışmadaki Rolü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.374-384, 1998 (National Refreed University Journal)

Osmanlılarda Şeyhü’l-İslâmlık Müessesesi

Yüzünçü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.I, no.1, pp.170-179, 1994 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HULEFA-YI RAŞİDÎN DÖNEMİNİN İSLÂM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

International Congress on Culture And Civilization II, Cairo, Egypt, 16 - 19 December 2018, pp.44

Sünnî ve Şiî Kaynaklarına Göre Hz. Ömer ve Kırtâs Olayı

Uluslarası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 30 June 2018, vol.2, pp.323-333

Salahaddin-i Eyyûbî’nin Fatımî Halifeliğini Ortadan Kaldırması

Uluslararası Selahaddin Eyyubî Sempozyumu, Siirt, Turkey, 17 October 2016 - 18 October 2017, vol.2, pp.105-119

SELÂHADDİN-İ EYYÛBÎ’NİN FATIMÎ HALİFELİĞİNİ KALDIRMASI

Uluslarası Selahaddin Eyyübi Sempozyumu, Siirt, Turkey, 25 - 26 September 2016, vol.1, no.1, pp.8 Sustainable Development

Klasik Şia Kaynaklarına Göre Hz. Hasan

Çeşitli Yönleriyle Hz. Hasan, Sivas, Turkey, 11 - 12 July 2014, pp.89-109

Hz. Muhammed'in Hoşgörü Anlayışı

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, Çorum, Turkey, 20 - 22 April 2007, pp.653-665

Şîa’nın Tarih Anlayışı ve Klasikleri Bilgi ve Sanat Vakfı

Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2004, vol.1, pp.261-286

Books & Book Chapters

Tarihin Kaynakları

in: Tekerrürden Tefekküre Tarih, Prof. Dr. Mefail Hızlı, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.177-199, 2021

Hz. Halid bin Velid

Beyan Yayınları, İstanbul, 2020

Rüstemiler

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti -7- Abbâsiler Döneminde Kurulan Devletler, Şeker, Mehmet; Demirci, Mustafa; , Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.209-301, 2018

Ridde Olayları

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti -2- Râşid Halifeler Dönemi, Şeker, Mehmet; Kapar, M. Ali; Önkal, Ahmet, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.87-123, 2018

İslam'a Karşı Çıkanlar ve Nedenleri

in: Siyer Dersleri-Mekke Dönemi, İdris Söylemez, Editor, Malatya İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., Malatya, pp.133-146, 2017

ÜÇÜNCÜ MAKALE BİRİNCİ FEN ve üçüncü fen

in: el-Fihrist İslam Kültür Atlası, Yolcu Mehmet,, Editor, Çıra Yayınları, İstanbul, pp.255-300, 2017

İslamdan Önce İki Put İsaf ve Naile

in: Cahiliye Araplarının İlahları, Söylemez, M, Editor, Ankara Okulu, Ankara, pp.172-182, 2016

Hz. Muhammed'in Hoşgörü Anlayışı

in: Hz. Peygamberin (sas) Kişiliği ve Bazı Özellikleri, Demircan A., Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.137-157, 2016

Hicretin İslâm Tarihindeki Yeri ve Önemi

in: Örnek İnsan Hz. Muhammed, Mehmet Mahfuz Söylemez, Editor, Çağrı Eğitim Vakfı, Çorum, pp.21-29, 2006

Siyer'in Özü

Çira, İstanbul, 2004

Hz. Ebubekir ve Ridde Savaşları

Beyan Yayınları, İstanbul, 1996

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.51-52, 2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.361-363, 2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.362-363, 2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.447, 2011

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.421-422, 2011

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.405-407, 2010

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.359-360, 2009

Expert Reports

Maveraünnehir Bölgesinin İslamlaşma Süreci

Erciyes Üniversitesi, pp.3, Kayseri, 2016