Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YÖNETİCİLERİN STRATEJİK YÖNETİM ALGISININ VAN VE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZELİNDE ANALİZİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), cilt.7, sa.60, ss.2756-2775, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kamu Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.397-412, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçişte Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences May 11-14, 2017, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.194-208

Türkiye’de Hukuk Devleti Sorununa Katkı Bağlamında Kamu Denetçiliği Kurumu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

I.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.216-238