Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik, Maden Mühendisliği

 • 2011 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik, Maden Mühendisliği

 • 2000 - 2010 Araştırma Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık , Maden Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 • 2018 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü Havzası Doğal Kaynakları Araştırma Ve Uygulama Merkez Müdürlüğü

 • 2018 - Devam Ediyor Merkez Müdür Yardımcısı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü Havzası Doğal Kaynakları Araştırma Ve Uygulama Merkez Müdürlüğü

 • 2016 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilgi Transferi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2015 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

 • 2017 - 2018 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

 • 2013 - 2014 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

 • 2012 - 2013 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Spektroskopik Analiz Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Agrega Analizleri ve Teknolojisi

 • Yüksek Lisans Çevre Toksikolojisi

 • Lisans Metallerin Korozyonu

 • Yüksek Lisans Endüstriyel Atıkların Betonda Kullanımı

 • Yüksek Lisans Laboratuvar Tekniği ve İş Güvenliği

 • Lisans Kompozit Malzemeler

 • Yüksek Lisans Agrega Analizleri ve Teknolojisi

 • Yüksek Lisans Çevresel Toksikoloji

 • Lisans Spektroskopik Analiz Teknikleri

 • Yüksek Lisans Çevre ve Madencilik

 • Lisans Spektroskopik Analiz Yöntemleri

 • Lisans İş Güvenliği

 • Lisans Genel Kimya 1

 • Yüksek Lisans Agrega Anlizleri ve Teknolojisi

 • Yüksek Lisans Çevre Toksikolojisi

 • Yüksek Lisans Laboratuvar Tekniği ve İş Güvenliği

 • Lisans Madencilik Bilgisi

 • Lisans İş Güvenliği

 • Lisans İş Güvenliği

 • Lisans Madencilik Bilgisi

 • Lisans Genel Kimya 2

 • Lisans Spektroskopik Analiz Yöntemleri

 • Lisans Çevre Koruma

 • Lisans Çevre Koruma

 • Lisans Genel Kimya 1

 • Lisans Çevre Koruma