Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE Use of Different Type of Nano Materials in Geopolymer Concrete

International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering, cilt.5, ss.46-49, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atık Suların Yeniden Kazanımında, Yapay Sulak Alanların Önemi ve İşletme Problemleri.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.24, ss.102-108, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atıksuların Yeniden Kazanımında, Yapay Sulak Alanların Önemi ve İşletme Problemleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.24, ss.102-108, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Boya Endüstrisi Atıksularının Karakterizasyonu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.308-319, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Kalsinasyon Sıcaklıklarında Elde Edilen Kostik Kalsine Manyezitlerin Yüzey Alanlarının ve Porozitelerinin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.145-154, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İli Tabanlı Mevkii Kireçtaşlarının Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences), cilt.21, ss.146-151, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Using Waste Marbles in Self Compacting Lightweight Concrete

International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, cilt.10, no.12, ss.1577-1580, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Bölgesindeki Termik Santrallerden Alınan Uçucu Küllerin Liç Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.131-140, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ege Bölgesindeki Termik Santrallerden Alınan Uçucu Küllerin Liç Karakteristiklerinin Belirlenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.29, ss.131-140, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elazığ Ferrokrom Tesisi Cüruflarının Agrega Özelliklerinin Araştırılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.77-88, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uçucu Küllerin Liç Karakteristiklerinin ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.30-39, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kireç Üretiminde Hammadde Özelliğinin Önemi: Çokçapınar (Ceyhan) Kireçtaşı Örneği

Çukurova Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, ss.311-325, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Açık Maden İşletmelerinde ve Kırma Eleme Tesislerinde PM (Toz)’nin İnsan ve Çevre Sağlığı Riskleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi (İSG), ss.47-51, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FLOTASYONDA HAVA AKIŞ HIZININ % BAKIR KAZANIMINA ETKİSİ

5. ULUSLARARASI ISPEC MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.1-4

VAN GÖLÜNÜ ÇEVRELEYEN JEOTERMAL SU KAYNAKLARININ KİMYASI

5. ULUSLARARASI ISPEC MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.2

The Cost of Building an Ecolodge in Duhok Governorate, Northern Iraq

Uluslararasi Ispec Mühendislik Ve Fen Bilimleri Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.363-370

Pomza Tozu ve Silis Dumanı İle Üretilen Geopolimer Betonun Dayanım Özellikleri

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 18 - 19 Ekim 2018, ss.57

POMZA TOZU E İ Lİ DUMAN İ LE RETİ LEN GEOPOLİ MER ETONUN DAYAN M ÖZELLİ KLERİ

4TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, Girne, Kıbrıs (Kktc), 18 - 19 Ekim 2018, ss.57

Tarihi Eser Restarasyonunda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Özellikleri

3th International Congress on Social Sciences, Buhara, Özbekistan, 17 - 21 Ekim 2018, ss.150

Atık Suların Yeniden Kazanımında Yapay Sulak Alanların Önemi ve İşletme Problemleri

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Van, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2018, ss.7491-7498

Using Pumice in the Agriculture

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.714

Agricultural Usage of Sludge from Urban Wastewater Treatment Plant.

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.572

Pomza ve Kullanım Alanları

Pomza ve Perlit Çalıştayı, Bitlis, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.21

Investigation Of Adsorption Characteristics By Activated Sludge Biomass Of Paracetamol Found In Wastewater

ICENS, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.282

Using of Waste Marbles in Self-Compacting Lightweight Concrete

18th International Conference on Construction Engineering and Quantity Surveying, Hong Kong, Çin, 5 - 06 Aralık 2016, ss.738-742

Şeker Fabrikası Atık Çamurunun Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu JeolojiSempozyumu, Van, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2015, ss.174-175

Mermer Atıklarının İnşaat Sektöründe Değerlendirilmesi

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2014, Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.86-93

Adana Sofulu Düzensiz Çöp Depolama Alanında Oluşan Sızıntı Sularının Yer Altı ve Yüzey Sularına Etkisi

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Bildiri Özetleri, UKAY, Eskişehir, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.83

Removal of Cu Heavy Metal Ions Using Coal Washing Plant Tailings

The 11th International Mineral Processing Symposium, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2008, ss.927-932

Flotasyon Tesis Atık Sularından Çinkonun Uçucu Küller ile Uzaklaştırılabilirliği

Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, Adana, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, ss.502-506

Modifiye Eberhart Tipi Kireç Fırınlarında Petrol Koku Kullanımında Muhtemel Riskler ve Önlemler

Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 8 - 09 Mart 2007, ss.11-23

The Effect of Mining Works On A Water Collection Basin: Çatalan Example

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Nicosia, Kıbrıs (Kktc), 19 - 24 Şubat 2007, ss.3961-3978

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi Raporu

T.C. 1. İDARE MAHKEMESİ, ss.8, Van, 2015

Bilirkişi Raporu

T.C. 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, ss.10, Van, 2015