Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şeker Fabrikası Atık Çamurunun Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu JeolojiSempozyumu, Van, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2015, ss.174-175

Mermer Atıklarının İnşaat Sektöründe Değerlendirilmesi

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2014, Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.86-93

Adana Sofulu Düzensiz Çöp Depolama Alanında Oluşan Sızıntı Sularının Yer Altı ve Yüzey Sularına Etkisi

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Bildiri Özetleri, UKAY, Eskişehir, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.83

Removal of Cu Heavy Metal Ions Using Coal Washing Plant Tailings

The 11th International Mineral Processing Symposium, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2008, ss.927-932

Flotasyon Tesis Atık Sularından Çinkonun Uçucu Küller ile Uzaklaştırılabilirliği

Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, Adana, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, ss.502-506

Modifiye Eberhart Tipi Kireç Fırınlarında Petrol Koku Kullanımında Muhtemel Riskler ve Önlemler

Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 8 - 09 Mart 2007, ss.11-23

The Effect of Mining Works On A Water Collection Basin: Çatalan Example

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Nicosia, Kıbrıs (Kktc), 19 - 24 Şubat 2007, ss.3961-3978

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi Raporu

T.C. 1. İDARE MAHKEMESİ, ss.8, Van, 2015

Bilirkişi Raporu

T.C. 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, ss.10, Van, 2015