Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Individuals with Autism Spectrum Disorder and Sensory Integration Therapy

4. Baskent International Conference On Multidisciplinary Studies, Ankara, Turkey, 4 - 06 August 2023

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal Becerilerin Öğretiminde Kullanılan Program Örnekleri

10th Internatıonal Conference On Socıal Scıences & Humanities, Sivas, Turkey, 18 - 19 July 2022

Otizmli Bireylere Depremden Korunmanın Öğretiminde Video Modelle Öğretimin Etkililiği

3. Uluslararası Afet Ve Dirençlilik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2021

Otizmde Bilimsel Dayanaklı Uygulamaların Belirlenmesi ve Etkili Öğretim Uygulamaları

Çukurova 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 28 April 2019

Teaching Emergency and Disaster Survival Skills to Individuals with Developmental Disabilities

7th RSEP International Social Sciences Conference, Amsterdam, Netherlands, 1 - 04 May 2018

Teaching Self Protection Skills to Individuals with Disabilties: A Review of the Literature

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017

İpucunun Giderek Arttırılmasıyla Öğretim: Bir Meta-Analiz çalışması

22. Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, Turkey, 11 - 12 October 2012

Yaşlanan Ebeveyn ve Yetişkinle Yaşam

21. Özel Eğitim Kongresi, Turkey, 20 - 22 October 2011

Books & Book Chapters

Cinsel İstismardan Korunmanın Öğretimi

in: Gelişimsel Yetersizliği olan Bireylerde Cinsel Eğitim, Özlem Gümüşkaya, Gizem Yıldız, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.113-132, 2022

Güç Kartı Stratejisi ve Görsel Replikler

in: Otizm Spektrum Bozukluğu ve Sosyal Beceri Öğretimi, Çimen Acar, Sunagül Sani-Bozkurt, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.295-314, 2021

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

in: Özel Eğitim, Sertan Talas, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.85-109, 2020

Sosyal Öyküler

in: Otizmde Etkili Uygulamalar, Emre Ünlü, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.173-204, 2020

Özel Gereksinimli Bireylere Güvenlik Becerilerinin Öğretimi

in: Özel Gereksinimli Bireyler için Afet ve Acil Durum Yönetimi, Onur Kurt, Editor, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.155-188, 2019

Episodes in the Encyclopedia