Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Degree of deformity and certain hormone, vitamin and trace element levels in the serum of calves with congenital flexural deformity

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, vol.75, no.6, pp.360-364, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of analgesic and sedative effects of repeated and increasing doses of xylazine HCl in sheep

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, vol.73, no.8, pp.468-472, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Congenital colo-vesico-urethral fistula with atresia coli, rectal agenesis and atresia ani report in kid

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.64, no.2, pp.145-148, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effect of Xylazine HCl Used in Repeated Sedations for Sheep on Biochemical and Clinical Values

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.21, no.6, pp.831-836, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of The Closure Time of Growth Plates of Tibia-Fibula in Colored Mohairs Goat’s Kids by Radiography

ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.7, no.9, pp.860-867, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Extremity problems in ostrich chicks and their treatment

Journal of Animal and Veterinary Advances, vol.8, no.5, pp.903-906, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Use of fibrin glue in dog kidney model

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.81, no.3, pp.276-279, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The comparison of effects of atracurium and mivacurium with TOF GUARD device in cats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.80, no.12, pp.1248-1250, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Incidence of Eye Diseases of Ruminants in İzmit and Its Around

VAN SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.170-179, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Incidence of Extremity and Foot Diseases in Ruminants in Van Muradiye District

VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.32, no.2, pp.82-90, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Comparative Studies on the Treatment and Incidence of Footrot in Sheep in Muş and Its Region

Van Veterinary Journal, vol.32, no.1, pp.33-42, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Oğlaklarda Metakarpus ve Falanksların Epifiz Plaklarının Kapanma Sürelerinin Radyografi ile Belirlenmesi

VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.29, no.2, pp.87-92, 2018 (International Refereed University Journal)

Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü

VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.28, no.3, pp.173-175, 2017 (International Refereed University Journal)

KUZULARDA UMBİLİKAL LEZYONLAR

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, vol.1, no.3, pp.93-98, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ruminantlarda Konjenital Anorektal Anomali Olgularının Değerlendirilmesi

Van Veterinary Journal, vol.20, pp.31-36, 2009 (National Refreed University Journal)

Van Gölü Havzasında 2006-2008 Yılları Arasında Yabani Kuşlarda Yaralanma ve Kırık Olgularının Tedavileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.13, no.2, pp.7-12, 2008 (National Refreed University Journal)

Veteriner Klinik Tanıda Endoskopinin Kullanımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.59-69, 2005 (National Refreed University Journal)

Kedilerde solunum fazı ve canlı ağırlığın Ultrasonografik karaciğer boyutları üzerine etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.14, no.1, pp.56-58, 2003 (National Refreed University Journal)

Morkaraman Kuzularda Radius-Ulna Büyüme Plaklarının Kapanma Sürelerinin Radyografiyle Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.13, pp.1-7, 2002 (National Refreed University Journal)

"Van Kedilerinde Multifaktöriyel Konjuktivitis”

YYÜ Vet Fak Derg., vol.12, pp.53-58, 2001 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde Omuz Eklemi Osteochondritis Dissecansın Sağaltımında Subchondral Otogreft Kullanılması ve Sonuçları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.1-5, 2001 (National Refreed University Journal)

"Enterotomilerde Doku Yapıştırıcı Madde (fibrin glue) Kullanımı”

YYÜ Sağ. Bil. Derg., vol.7, pp.81-86, 2001 (National Refreed University Journal)

Otolog Fibrin Yapıştırıcının Açık Yara Tedavisinde İyileşme Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.12, pp.101-104, 2001 (National Refreed University Journal)

Comparison of the effects of Na-hyaluronate and Methylcellulose on tendon restoration

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.16-19, 2001 (National Refreed University Journal)

Congenital Urethral Dilatation in a Male Montophon Calf

ISRAEL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, vol.55, no.1, pp.1, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Parafimozisli İki Boğada Yapılan Penis Amputasyonu

YYÜ. Vet. Fak. Derg., vol.10, pp.72-74, 1999 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde Karaciğer ve Dalak Cerrahisinde Fibrin Yapıştırıcı Kullanımı

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.61-66, 1999 (National Refreed University Journal)

Bir Buzağıda Rastlanan Atresia Ani at Recti ve Coccigeal Agenesis (Perosomus Elumbus) Olgusu

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.9, pp.46-47, 1998 (National Refreed University Journal)

Dalarginin Karaciğer rejenerasyonuna ve lipit peroksidasyonuna etkisi

VAN TIP DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.99-104, 1996 (National Refreed University Journal)

Melez Bir İnekte İnterkostal Fıtık Olgusu

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, pp.63-65, 1994 (National Refreed University Journal)

Akkaraman Kuzuda Rastlanan Unilateral Polymeli ve Hemimelie Olgusu

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, pp.11-16, 1994 (National Refreed University Journal)

Sığır Ayak Hastalıklarında lokal oxytetracycline (Primamycine/LA-Pfizer) Uygulamaları

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, pp.23-28, 1994 (National Refreed University Journal)

Boğalarda penis fibropapillomu sonucu oluşan parafimozise ilişkin klinik gözlem

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, pp.17-21, 1994 (National Refreed University Journal)

Bir buzağıda ‘kongenital bilateral anophthalmus olgusu

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.4, pp.113-119, 1993 (National Refreed University Journal)

Van ve yöresinde sığır ayak hastalıklarının yayılışı, nedenleri ve sağaltımı üzerine bir araştırma

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.4, pp.87-95, 1993 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RATLARDA KSİLAZİN’İN SEDATİF, ANALJEZİK VE BAZI KARACİĞER ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

2nd ınternational cukurova agriculture and veterinary congress, Adana, Turkey, 4 - 05 January 2021, pp.20-21 Creative Commons License

Tekrarlayan Dozlarda Uygulanan Disosiyatif Ajanların Anestezi Derinliği Üzerine Olan Etkileri

ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Turkey, 20 December 2019 - 22 January 2020, pp.76-77

Köpeklerde Dirsek Displazisi

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 August - 26 October 2018, pp.1228-1237 Creative Commons License

ERİŞKİN SIĞIRLARDA BOYNUZSUZLAŞTIRMA TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİSDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.1457-1462 Creative Commons License

Kyphoscoliosis and Vertebral Malformation in a Lamb

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.170

Radiographic Assessment of Epiphyseal Plate Closure Time of Metacarpus and Phalanges in Goat Kids.

1st International Gap Agriculture Livestock Congress, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.515

Evaluation of Analgesic and Sedative Effects of Repeated and Increasing Dose of Xylazine HCl Administration in Sheep

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 27-31, 2016., Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016, vol.1, no.1, pp.1

"The Effect of Xylazine HCl Used in Repeated Sedations for Sheep on Biochemical and Clinical Values",

1st International Turkey Veterinary Surgery Congress, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.365

Bir Buzağıda Konjenital Tarsal Eklem Sublukzasyonu

1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.219-220

The Effect of Xylazine HCl Used in Repeated Sedations for Sheep on Biochemical and Clinical Values

1ST International Turkey Veterinary Surgery Congress. 11-14 May 2016 / Erzurum – Turkey, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, vol.1, no.1, pp.1

Congenital Colo-Vesico-Urethral Fistula with Atrezia Coli, Rectal Agenesis and Atrezia Ani Report in Kid

49th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction, Leipzig, 10-12 February, 2016,, Leipzig, Germany, 10 - 12 February 2016, vol.1, no.1, pp.1

Bir Hint Horozunda Salivar Kist Olgusu

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.339-340

Extremity problems of ostrich chicks and their rehabilitations

VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, Turkey, 3 - 06 July 2002, pp.83-84

The hemodynamic effects different Premedicans and in dogs

VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 28 October 2000, pp.159

Laparoscopik treatment of inguinal hernias: effects on fertility and testicular histology

6 th International Congress of the Europaean Association of Endoscopik Surgery, (EAES),, Roma, Italy, 15 - 18 May 1998, vol.12, no.5, pp.25

Bacterial Translokation in hepar ishemie and Rezection

1. Avrasya Gastroenterologi Congress, Baku, Azerbaijan, 21 - 25 May 1997, pp.1

Books & Book Chapters

Etçillerin Yakalanması ve Muayeneye Sunulması

in: Dış Hastalıkları Klinik Muayene Yöntemleri, Necdet GÜZEL, Editor, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, pp.31-38, 2003