Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2017 - 2018 Araştırma Görevlisi Dr.

  Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2017 Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Yönerge Komisyonu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük

 • 2019 - Devam Ediyor Dekan Yardımcısı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 • 2018 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılım Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Mezuniyet Projesi

 • Yüksek Lisans Farmakoekonomi

 • Yüksek Lisans Eczacılıkta Veri Analizi 1

 • Lisans İlaçta patent ve ruhsatlandırma

 • Lisans Mesleki İngilizce

 • Lisans Eczane Yönetimi

 • Lisans Farmakoekonomi

 • Lisans Klinik Eczacılık II

 • Lisans Klinik Eczacılık 2 uygulama

 • Lisans Türkiye'de Sağlık ve İlaç Ekonomisi

 • Lisans klinik eczacılık 1

 • Lisans Klinik Eczacılık 1 uygulama

 • Lisans Pharmacy History and Deontology