Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2021 Lisans

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Müh.Böl., Türkiye

 • 2012 - 2017 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık İşletmeciliği Ve Tarihi A.D., Türkiye

 • 2008 - 2012 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • 2006 - 2012 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Türk İlaç Sanayii'ndeki İlgili Yöneticilerin Yeşil Lojistiğe Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık İşletmeciliği Ve Tarihi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • A1 Başlangıç Almanca

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

  Kalite Yönetimi , izmir Katip çelebi Üniversitesi

 • 2020ISO 45001: 2018(Yani) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 • 2020ISO 13485: 2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

  Kalite Yönetimi , İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 • 2017Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ankara Üniversitesi

 • 2016İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programı

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Ankara Üniversitesi

 • 2014Türkiye Biyoetik Derneği Klinik Araştırma Etiği ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Biyoetik Derneği

 • 20121st Intenational Certificate Program on Predictive and Personalized Medicine/Healthcare in Daily Modern Medicine and Pharmacy

  Sağlık ve Tıp , Anadolu Üniversitesi