Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ekim 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Doktora Tez Jürisi

 • Ağustos 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Bitlis Eren Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  MİKRO ŞEBEKEDE GEÇİCİ DURUMLARIN İNCELENMESİ

 • Ağustos 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Bitlis Eren Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  Enerji iletim hatlarında arıza yerinin yürüyen dalga yöntemi ile belirlenmesi ve simülasyon

 • Mayıs 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

  Temperature control of a system with small volume in heating and cooling process / Küçük hacimli bir sistemin yüksek ve düşük değerlerde ısıtılması ve soğutulmasında sıcaklık kontrolü

 • Ekim 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • Ağustos 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • Nisan 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • Nisan 2012 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • Haziran 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • Şubat 2011 Tez Savunma (Doktora)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • Ocak 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • Ocak 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • Temmuz 2010 Tez Savunma (Doktora)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • Şubat 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • Şubat 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • Mart 2007 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2019 Journal of Applied statistics

  SCI Kapsamındaki Dergi