Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Detection of Parkinson's disease by Shifted One Dimensional Local Binary Patterns from gait

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.56, ss.156-163, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The simulation of sound signal masking with different chaotic oscillations and its circuit application

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, ss.4284-4293, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Memristör Temelli 2. Dereceden Aktif Yüksek Geçiren Filtrenin İncelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.446-456, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Mobile Application That Allows People Who Do Not Know Sign Language to Teach Hearing-Impaired People by Using Speech-to-Text Procedures

INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, ELECTRONİCS AND COMPUTERS, cilt.8, ss.27-33, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Application of wireless power system automation for electrical distribution system of Van, Turkey

BITLIS EREN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.7, ss.123-131, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Design of Chaotic Mobile Communication System Using Arduino

International Journal of Scientific Research in Information Systems and Engineering, cilt.1, ss.6-10, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ARDUINO BASED SMART HOME AUTOMATION SYSTEM

International Journal of Scientific Research in Information Systems and Engineering, cilt.2, ss.1-5, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ARDUINO BASED SMART HOME AUTOMATION SYSTEM

International Journal of Scientific Research in Information Systems and Engineering, cilt.2, ss.1-5, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reducing the effects of harmonics on the electrical power systems with passive filters

Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, cilt.5, ss.1-10, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortalama Rüzgar Hızı ve Güç Yoğunluğunun Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Yöntemler

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, ss.73-78, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Advantages of the Applicability of New Generation Sectionalisers and Reclosers Over the Pole

PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, cilt.89, ss.155-159, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modeling boomerang motion in Euclidean plane

Applied Mathematical Sciences, cilt.6, ss.4067-4074, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Eksik Gözlemlerin Tahmin Edilmesinde Hot Deck Atfı Yöntemi Kullanılarak Farklı Uzaklık Ölçütlerin Karşılaştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.45, ss.40-45, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A comparison of hot deck imputation and substitution methods in the estimation of missing data

Gazi University Journal of Science, cilt.24, ss.69-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Simulation Study to Compare Two-parameter Weibull Distributions for Efficiency of Wind Power.

Journal of Anadolu Uni. Science and Technology, cilt.10, ss.455-465, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çoklu Doğrusal Regresyonda Uygun Model Seçiminde Genetik Algoritma Yaklaşımının Kullanılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.33-37, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Transformatör Yağları ve Transformatör Yağlarının Delinme Dayanımına Etki Eden Faktörler

Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, ss.115-119, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazlarda Elektrik Boşalması

Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, ss.129-134, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektrik Güç Sistemlerindeki Aşırı Gerilimlere Karşı Koruma Yöntemleri

Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, ss.138-143, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektrik Güç Sistemlerindeki Aşırı Gerilimler

Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, ss.161-168, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektromanyetik Alanların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.62-69, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Formül optimizasyonunda yanıt yüzeyi metoduna göre DeBaun'un Cuboctahedrom deneme tasarımının kullanımı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.343-352, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Design of Spatial Inverted Pendulum System

The 3rd International Conference on Mechanical, System and Control Engineering, St. Petersburg, Rusya, 21 - 23 Haziran 2019, cilt.291, no.2004, ss.1-5 Creative Commons License

TRANSMISSION OF SECURE INFORMATION SIGNAL AND PID SYNCHRONIZATION SIGNAL FROM SINGLE CHANNEL BY FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING

ICTPE-2017 The 13th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, Van, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.184-187

EVALUATION OF DIFFERENT TYPES OF MEMRISTOR EMULATOR CIRCUITS IN TERMS OF FREQUENCY

ICTPE-2017 The 13th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, Van, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.188-191

COMPUTER-CONTROLLED REHABILITATIVE ROBOTIC ARM ORTHOSIS SYSTEM DESIGN

13th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, Van, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.246-249

CONTROL LEDs STRIP OVER WI-FI NETWORK USING ARDUINO

International Engineering, Science and Education Conference, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.900-906

COMPARISON OF IMAGE RETRIEVAL TECHNIQUE BASED ON HISTOGRAM AND SATISTICAL METHODS IN DIFFERENT CLOR SPACE

International Energy and Engineering Conference 2016 (UEMK 2016), Gaziantep, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, ss.643-647

INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS ANALYSIS OF DIFFERENT MEMRISTOR TYPES

INTERNATIONAL ENERGY & ENGINEERING CONFERENCE 2016, Gaziantep, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, ss.784-785

Wireless Remote Control of a Mobile Robot

The 3rd International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Kasım 2015, ss.37

THE SIMULATION OF SOUND SIGNAL MASKING WITH SPROTT CHAOTIC OSCILLATION

International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2015), Van, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2015, ss.26

Bitlis İli Elektrik Enerjisi Üretiminde Güneş Enerjisinin Önemi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Ekim 2013, ss.1

Farklı Kaotik Osilatörler Kullanılarak Ses Sinyallerinin Maskelenmesi

URSI 2012 (URSI-Türkiye’2012 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2012, ss.1

Vangölü Kıyısı Üzerinde Bir Bölgenin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi

8. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 18 Aralık 2010, ss.159-166

Ortalama Rüzgar Hızı ve Güç Yoğunluğunun Hesaplanması

V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2009, ss.97-102

Repeated Measurement in the Exponential Family and Generalized Estimation Equation

Proceedings of The Second International Symposium On Mathematical and Computational Applicatıons, Baku, Azerbaycan, 1 - 03 Eylül 1999, ss.402-405

Kitap & Kitap Bölümleri

BİLGİSAYAR - 1

Y.Y.Ü Erciş Meslek Yüksekokulu Yayın No:3, Van, 1995