Scientific Activities

Jury Memberships

 • October 2019 Post Graduate

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Doktora Tez Jürisi

 • August 2017 Post Graduate

  Bitlis Eren Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  MİKRO ŞEBEKEDE GEÇİCİ DURUMLARIN İNCELENMESİ

 • August 2017 Post Graduate

  Bitlis Eren Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  Enerji iletim hatlarında arıza yerinin yürüyen dalga yöntemi ile belirlenmesi ve simülasyon

 • May 2017 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

  Temperature control of a system with small volume in heating and cooling process / Küçük hacimli bir sistemin yüksek ve düşük değerlerde ısıtılması ve soğutulmasında sıcaklık kontrolü

 • October 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • August 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • April 2016 Post Graduate

  Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • April 2012 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • June 2011 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • February 2011 Doctorate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • January 2011 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • January 2011 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • July 2010 Doctorate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • June 2010 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • February 2009 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • February 2008 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Müh. Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • March 2007 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

Scientific Refereeing

 • February 2019 Journal of Applied statistics

  SCI Journal