Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Letter to the Editor

JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY, vol.111, no.6, pp.2996-2997, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Maternal age effects on fecundity and survival of Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) on bean

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.39, no.1, pp.67-77, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae)’nin bakla üstünde üreme ve gelişmesine anne yaşının etkileri

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.39, no.1, pp.67-77, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Vangölü havzası ceviz ağaçlarındaki böcek faunası

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.35, no.2, pp.349-360, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Insect fauna of walnut orchards in Van lake river basin

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.35, no.2, pp.349-360, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Zooplankton composition of Van Lake Coastline in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, no.48, pp.8248-8252, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Population density of the important harmful mites and their predatories in the walnut orchards of around Van Lake

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.33, no.4, pp.305-314, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

The life table of Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) after different storage periods

Journal of Food, Agriculture and Environment, vol.4, no.1, pp.282-287, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Siirt ili Antep fıstığı (Siirt çeşidi) bahçelerinde Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae)’nın popülasyon gelişmesi

Bitki Koruma Bülteni / Plant Protection Bulletin, vol.60, no.3, pp.47-56, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

VAN İLİ VE ÇEVRESİ ARPA ALANLARINDA BULUNAN FAYDALI VE ZARARLI TÜRLER VE YAYILIŞLARI

MUŞ OVASI ULUSLARARASITARIM KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, vol.9786055137069, pp.279-293, 2019 (National Conference Book)

Life table and some biological features of Planococcus citri, Risso (Hemiptera: Pseudococcidae) on 41-B grapevine variety (Vitis vinifera L.)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.2018(28), no.28, pp.247-256, 2018 (International Refereed University Journal)

Life table and some biological features of Planococcus citri, Risso (Hemiptera: Pseudococcidae) on 41-B grapevine variety (Vitis vinifera L.)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.2018(28), no.28, pp.247-256, 2018 (International Refereed University Journal)

Van Gölü Kıyı Habitatlarında Notonecta viridis Delcourt, 1909 (Hemiptera: Notonectidae) ve Bazı Chironomidae (Diptera) Türlerinin Biyolojik Gösterge Değerleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.28, no.4, pp.426-437, 2018 (International Refereed University Journal)

Development and Survival of Chrysoperla carnea on Two Different Preys

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, no.2, pp.1944-1948, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Van ve Çevresinde Bulunan Odonata Türleri, Yayılışları ve Habitatları.

YYU Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, pp.1-9, 2009 (International Refereed University Journal)

Van Gölü Havzası Ceviz Bahçelerinde Saptanan Zararlı Akarlar ve Bunlar Üzerinde Beslenen Avcı Türler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.18, no.2, pp.99-102, 2008 (National Refreed University Journal)

Van Gölü Havzası Ceviz Bahçelerinde Saptanan Zararlı Akarlar ve Bunlar Üzerinde Beslenen Avcı Türler

Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.2, no.18, pp.99-102, 2008 (National Refreed University Journal)

Van İlinde Örtü Altı Hıyar Yetiştiriciliğinde Dichlorvos ve Dicofol Uygulamalarından Sonra Kalıntı Miktarı.

YYU Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.63-68, 2006 (International Refereed University Journal)

Öz değer ve öz vektörler kullanılarak Hyalopterus Pruni L. Populasyonuna ait bazı parametrelerin tahmini.

YYU Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.15, no.2, pp.125-129, 2005 (International Refereed University Journal)

Mortality factors and age-specific mortality rates of Chionaspis salicis L. (Hom.: Diaspididae) on poplar trees in Van,Turkey

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, no.10, pp.187-190, 2004 (International Refereed University Journal)

Van İli Şeker Pancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Y.Y.Ü Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.1, no.13, pp.9-14, 2003 (National Refreed University Journal)

Elma bahçelerinde elma iç kurdu (Cydia pomonella (L.)) için kitlesel tuzaklama ve kimyasal mücadelenin bazı etkileri

Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.1, no.13, pp.45-48, 2003 (National Refreed University Journal)

Van ili ve Çevresinde Patates Ekiliş Alanlarındaki Zararlı Böcek Türleri ve Doğal Düşmanları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.3, no.9, pp.291-295, 2003 (National Refreed University Journal)

Van ilinde Coccoidea (Homoptera) üstfamilyasına bağlı türlerin saptanması üzerine çalışmalar, 1. Diaspididae familyası.

YYU Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.15-40, 1995 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Useful and Harmful Species and Their Distribution in the Barley Areas of Van Province

Uluslararası Muş Ovası Tarım Kongresi, Muş, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.279-293

Özgökçe, F., Özgökçe, M.S., Cellat, N., 2018. Van Gölü Tuşba Yerleşkesinde Sivrisinek Ve Göl Sineklerine Karşı Yürütülen Mücadele Maliyetlerinin Optimizasyonu,

4. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Ege Üniversitesi, 25-29 Mart 2018, Susesi Luxury Resort Hotel, 01 nolu, SS-028, 26.03.2018, 17:00 - 18:00., Antalya. (ORAL PRESENTATIONS)., Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2018, pp.28

Population change and density of Notonecta viridis (Hemiptera: Notonectidae) and Chironomidae along Lake Van Coastline

The 3rd international symposium on euroasian biodiversity, Minsk, Russia, 5 - 08 August 2017, pp.529

Investigation of Maternal Effects on Fecundity and Survival of Planococcus ficus (Hemiptera: Pseudococcidae)

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.80

Effects on Biodiversity of The Biocidal Applications in Jit Areas of The Van, Tuşba Settlement,

International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, BEWS2017, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Miracle Resort Otel, Antalya, 4 April 2017, Hall 2, OP.4, 11.00-12.30,, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2017, pp.4 Creative Commons License

Tuşba (Van) Belediyesi göl sinekleri, sinek ve sivrisineklere karşı yürütülen mücadele

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 0159 nolu, SS-014, B8, 24.11.2016, 15:00 - 16:30., Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2016, pp.14 Creative Commons License

Age-dependent life table of Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera:Aphididae) on six different Capsicum annuum, capia pepper varieties at the laboratory conditions.

2nd International Conference on Engineering and Natural Science, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.1

Indicator values of Notonecta viridis (Hemiptera: Notonectidae) and Chironomid species along Van Lake coastline

Symposium on Euroasian Biodiversity SEAB-2016, Antalya, Turkey, 23 - 27 May 2016, pp.314-315

Age specific life table of Aspidiotus nerii Bouch’e (Hemiptera, Diaspididae) on six different potato varieties.

67th International Symposium on Crop Protection. May 19, Ghent, Belgium., Ghent, Belgium, 19 - 20 May 2015, pp.1-2

VAN GÖLÜ KIYI ZONU ZOOPLANKTONUNDA POPULASYON DEĞİŞİMİ

X EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 November 2011, pp.438

VAN GÖLÜ BESİN ZİNCİRİNDE AĞIRMETAL BİRİKİMİ

X EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 November 2011, pp.437

Van Gölü Sahil Şeridinde Gösterge Türler ve Biyolojik Çeşitlilik,

Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz 2009, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Van,, Van, Turkey, 15 - 18 July 2009, pp.44

AN GÖLÜ KIYI KİRLİLİĞİNİN GÖSTERGE TÜRLERLE TAYİNİ

5.DÜNYA SU FORUMU BÖLGESEL HAZIRLIK SÜRECİ DSİ YURT İÇİ BÖLGESEL SU TOPLANTILARI, Van, Turkey, 21 - 22 August 2008, pp.162-164

Vangölü Kıyı Kirliliğinin Biyoçeşitlilik Göstergesi,

Van Gölü Hidrolojisi ve Kirliliği Konferansı, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Van, Turkey, 21 - 23 August 2008, pp.45-50

Elektronik Tablolama ile veri çözümleme

Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, 20-22 Eylül, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Turkey, 20 - 22 September 2001, pp.1-2

Books & Book Chapters

Zero-Inflated Regression Methods for Insecticides

in: Insecticides - Basic and Other Applications., Soloneski, S., Editor, Intech, Rijeka, pp.259-268, 2012