Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Sürdürülebilir Kalkınmada Doğrudan Yabancı Yatırımların Rolünün Üzerine Teorik Bir Analiz

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.3, pp.285-304, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye ve AB Ülkelerinde Tarımsal Toplam Faktör Verimliliği ve Yakınsama Analizi

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.20, pp.86-103, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Veri Zarflama Analizi ile İnsani Kalkınmanın Değerlendirilmesi: Afro-Avrasya Örneği

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , vol.5, no.9, pp.155-167, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Girişimci Kent Bağlamında Türkiye'deki Anakent Belediyelerine Sahip İllerin Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.4, pp.513-533, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Afro-Avrasya Ülkelerinde Tarımsal Toplam Faktör Verimliliği Büyümesi; Malmquist Endeks Analizi

Van Yüzüncü Yıl Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.1-8, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İklim Değişimi Performans İndeksine Göre Ülkelerin CO2 Salınım Yoğunluk Performansının Yakınsama Analizi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11-2, pp.119-142, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Convergence Analysis of CO2 Emissions Intensity Performance of The Countries According to the Climate Change Performance Index

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.11, no.2, pp.119-142, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Environmental Efficiency Analysis in OECD Countries

European Journal of Social Sciences, vol.42, no.3, pp.427-439, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MEASUREMENT OF HUMAN DEVELOPMENT WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: AFRO-EURASIA EXAMPLE

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH II, Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017, pp.1

Afro-Avrasya Ülkelerinde Tarımsal Toplam Faktör Verimliliği ve Ekonomik Büyüme

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH II, Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017, pp.1 Sustainable Development

AGRICULTURAL TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH IN AFRO-EURASIAN COUNTRIES

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH II, Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017, pp.1 Sustainable Development

Veri Zarflama Analizi İle Beşeri Kalkınmanın Ölçümü: Afro-Avrasya Örneği

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH II, Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017, pp.1

Risale-i Nur’da İnsan Tekemmülü ve İktisadi Davranış

I. Ulusal “Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur’da İnsan Tekemmülü” Sempozyumu 2016, Bitlis, Turkey, 30 April 2016, pp.1-16

Çevresel Düzenlemelerin Ticaret Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Küresel İstikrar ve Büyüme ve İktisadın Durumu,UEK-TEK 2014, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2014, pp.1-2

Environmental Efficiency Analysis in OECD Countries

39th. Annual Conference of Eastern Economic Association, New York, United States Of America, 9 - 11 May 2013, pp.1-2

Türkiye'nin Kentsel Çevresel Sürdürülebilirliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Borç Dinamikleri, Finansal İstikrarsızlık ve Büyük Durgunluk, UEK-TEK 2012, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2012, pp.1-31

Measuring Sustainable Agriculture in OECD Countries with Special Reference to Turkey: A DEA

8. International Conference on Data Envelopment Analysis, Beyrut, Lebanon, 10 - 12 June 2010, pp.1-25 Sustainable Development

Efficiency Assessment of the European Union and Turkısh Agricultural Sectors from the Sustainability Perspective

Food Security and Sustainable Development: Challenges for the Governance of the International Relations başlıklı 4th GARNET Annual Conference, Roma, Italy, 11 - 13 November 2009, pp.1-20

Books & Book Chapters

İklim Değişiminin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri

in: İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme, Munise Ilıkkan Özgür,Cuma Demirtaş, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.33-63, 2022

Tarım-Kalkınma İlişkisi ve Tarımsal Kalkınma Teorileri

in: Kalkınma Ekonomisinde Yeni Eğilimler, "Kanberoğlu, Z.",, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.35-66, 2018

İslam İktisadına Yaklaşımda Yöntemsel Sorunlar

in: İslam Ekonomisi ve Finansı, Erdoğan S, Gedikli A, Yıldırım D. Ç., Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.51-72, 2017

Adam Smith'in Analizinde Rekabet, Denge ve Dengesizlik

in: İktisada Dokunmak, İbrahim Tanyeri'ye Armağan, Mıhçi, H., Editor, Phoenix Yayınevi, Ankara, pp.79-90, 2011