Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Girişimci Kent Bağlamında Türkiye'deki Anakent Belediyelerine Sahip İllerin Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.513-533, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Afro-Avrasya Ülkelerinde Tarımsal Toplam Faktör Verimliliği Büyümesi; Malmquist Endeks Analizi

Van Yüzüncü Yıl Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.1-8, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İklim Değişimi Performans İndeksine Göre Ülkelerin CO2 Salınım Yoğunluk Performansının Yakınsama Analizi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11-2, ss.119-142, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Convergence Analysis of CO2 Emissions Intensity Performance of The Countries According to the Climate Change Performance Index

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.11, sa.2, ss.119-142, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Environmental Efficiency Analysis in OECD Countries

European Journal of Social Sciences, cilt.42, sa.3, ss.427-439, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir Kalkınmada Doğrudan Yabancı Yatırımların Rolünün Üzerine Teorik Bir Analiz

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.285-304, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Asgari Ücret İstihdamı Arttırır mı? 1969–2008 Türkiye Örneği

American Naturalist, cilt.38, sa.2, ss.147-164, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye ve AB Ülkelerinde Tarımsal Toplam Faktör Verimliliği ve Yakınsama Analizi

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.20, ss.86-103, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of the Effects on Agricultural Production of Agricultural Support Policies in Turkey

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.1-20

MEASUREMENT OF HUMAN DEVELOPMENT WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: AFRO-EURASIA EXAMPLE

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH II, Malaga, İspanya, 17 - 20 Nisan 2017, ss.1

Afro-Avrasya Ülkelerinde Tarımsal Toplam Faktör Verimliliği ve Ekonomik Büyüme

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH II, Malaga, İspanya, 17 - 20 Nisan 2017, ss.1

AGRICULTURAL TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH IN AFRO-EURASIAN COUNTRIES

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH II, Malaga, İspanya, 17 - 20 Nisan 2017, ss.1

Veri Zarflama Analizi İle Beşeri Kalkınmanın Ölçümü: Afro-Avrasya Örneği

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH II, Malaga, İspanya, 17 - 20 Nisan 2017, ss.1

Risale-i Nur’da İnsan Tekemmülü ve İktisadi Davranış

I. Ulusal “Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur’da İnsan Tekemmülü” Sempozyumu 2016, Bitlis, Türkiye, 30 Nisan 2016, ss.1-16

Çevresel Düzenlemelerin Ticaret Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Küresel İstikrar ve Büyüme ve İktisadın Durumu,UEK-TEK 2014, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2014, ss.1-2

Environmental Efficiency Analysis in OECD Countries

39th. Annual Conference of Eastern Economic Association, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 11 Mayıs 2013, ss.1-2

Türkiye'nin Kentsel Çevresel Sürdürülebilirliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Borç Dinamikleri, Finansal İstikrarsızlık ve Büyük Durgunluk, UEK-TEK 2012, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012, ss.1-31

Measuring Sustainable Agriculture in OECD Countries with Special Reference to Turkey: A DEA

8. International Conference on Data Envelopment Analysis, Beyrut, Lübnan, 10 - 12 Haziran 2010, ss.1-25

Efficiency Assessment of the European Union and Turkısh Agricultural Sectors from the Sustainability Perspective

Food Security and Sustainable Development: Challenges for the Governance of the International Relations başlıklı 4th GARNET Annual Conference, Roma, İtalya, 11 - 13 Kasım 2009, ss.1-20

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarım-Kalkınma İlişkisi ve Tarımsal Kalkınma Teorileri

Kalkınma Ekonomisinde Yeni Eğilimler, "Kanberoğlu, Z.",, Editör, Gazi Kitabev, Ankara, ss.35-66, 2018

İslam İktisadına Yaklaşımda Yöntemsel Sorunlar

İslam Ekonomisi ve Finansı, Erdoğan S, Gedikli A, Yıldırım D. Ç., Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.51-72, 2017

Adam Smith'in Analizinde Rekabet, Denge ve Dengesizlik

İktisada Dokunmak, İbrahim Tanyeri'ye Armağan, Mıhçi, H., Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.79-90, 2011