Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Teftişi, Turkey

 • 2013 - 2014 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Educatıon, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Yöneticilerin ve öğretmenlerin görüşlerine göre eğitim sisteminde kısır döngü

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Teftişi

 • 2014 Postgraduate

  Okul müdürlerinin ahlaki (moral) davranışları ile öğretmenlerin örgütsel yabancılaşma düzeylerinin CHAID analizi ile incelenmesi

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi