Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2019 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Teftişi, Türkiye

 • 2013 - 2014 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi, Türkiye

 • 2008 - 2012 Lisans

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Yöneticilerin ve öğretmenlerin görüşlerine göre eğitim sisteminde kısır döngü

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Teftişi

 • 2014 Yüksek Lisans

  Okul müdürlerinin ahlaki (moral) davranışları ile öğretmenlerin örgütsel yabancılaşma düzeylerinin CHAID analizi ile incelenmesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi