Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Views of Teachers and Academicians about Alternative Education Applications in Turkey

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, ss.69-87, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal bilimlerde araştırma yönteminin belirlenmesi

Route Educational and Social Science Journal, cilt.4, ss.1-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve İtalya eğitim sistemlerinin karşılaştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.1141-1177, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitim denetmenlerinin iletişim becerilerine ilişkin öğretmen algıları

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, ss.1531-1548, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir değişim hikayesi: Eğitim denetmenlerine ilişkin metaforik algılar

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.28-47, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebeveynlerin görüşlerine göre ev okulu uygulaması ve Türkiye’de uygulanabilirliği

V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.476-478

Behemot sendromu: Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında eşgüdümleme

V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.515-517

Levels of taking initiative of teachers belong to baby boomer, X and Y generations

International Conference on Language, Literature and Culture in Education, Floransa, İtalya, 11 - 13 Temmuz 2017, ss.61

Okul müdürlerinin örgütsel sosyalleşme yaşantıları

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.586-587

Examining school principals' moral behaviours and teachers' organizational alienationlevels with CHAID analysis.

Education and Transition - Contributions from Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 7 - 11 Eylül 2015, ss.5-7

Öğretmenlerin sınıflarında kullandıkları alternatif ödül ve ceza yöntemleri

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.437-439

Okul müdürlerinin mentorluk rollerine ilişkin öğretmen algıları

Avrupa Eğitim Araştırmaları Kongresi (ECER), Porto, Portekiz, 1 - 05 Eylül 2014, ss.44

Seçmeli Ders Uygulamasının Sosyal ve Pedagojik Temelleri ve Yansımaları

KESİNTİLİ ON İKİ YILLIK ZORUNLUEĞİTİM MODELİNDE SEÇMELİ DERSLERSEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2013, ss.51-61

Bir değişme(me) hikayesi: Eğitim denetmenlerine ilişkin metaforik algılar

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013, ss.17

Kitap & Kitap Bölümleri

Hindistan eğitim sistemi

Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Balcı, A., Editör, Pegem Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.437-458, 2018