Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Van İli Buğday Tarımının Türkiye ve Bölgedeki Yeri, Sorunları ve Çözüm Önerileri

YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.29, no.2, pp.339-351, 2019 (National Refreed University Journal)

Van İli Buğday Tarımının Türkiye ve Bölgedeki Yeri, Sorunları ve Çözüm Önerileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.29, no.2, pp.339-351, 2019 (International Refereed University Journal)

Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi (Journal of Bahri DagdaşCrop Research), vol.7, no.2, pp.11-22, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, vol.7, no.2, pp.11-22, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Tritikale X Triticosecale Wittmack Çeşitlerinde Özellikler Arası İlişkiler ve Path Analizi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)Journal of the Institute of Science and Technology, vol.6, no.3, pp.153-160, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Bazı Tir Buğday Hatlarının Sertliğinin ve Protein Miktarının Belirlenmesinde NIR Tekniğinin Kullanımı

Unlu Mamuller Teknolojisi, vol.55, no.5, pp.22-31, 2002 (Other Refereed National Journals)

FARKLI EKiM SIKLIKLARININ BAZI KIŞLIK ARPA ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERiM ÖĞELERİNE ETKİSİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.6, no.1, pp.133-146, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tir As a Landrace and a Sowing Method

İİnternatinal Conference on Wheat Diversty and Human Health, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2019, vol.1, no.1, pp.26

Determination of Yield and Quality Components of Some Barley(Hordeum vulgare L.) Cultivars

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.262

Books & Book Chapters

Yulaf (Avena sativa l.)’ta Farklı Ekim Sıklıkları ve AzotluGübre Dozlarının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi

in: Academic Studies on Natural and Health Sciences Volume-1, Dalkılıç M., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.299-319, 2019 Creative Commons License

Other Publications