Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Eğitim

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Bilgisayar Ağları

  • Haberleşme ve Ağ Protokolleri

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Sinirsel Ağlar

  • Mühendislik ve Teknoloji