Education Information

Education Information

 • 1986 - 1993 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Education, Eğitim Bilimleri/Pdr, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME ALAN ÖĞRETMENLERİ İLE ALAN DIŞI ÖĞRETMENLERİN ETKİLİLİKLERİ

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim/Estt

 • 1993 Postgraduate

  SİGMUND FREUD'UN İNSAN ANLAYIŞI VE PSİKOANALİTİK KURAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilişmleri