Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen Adaylarının Dini Sosyalleşmeleri ve Dindarlık Algıları ile ilgili Görüşleri

5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEİS 2016, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.25

Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarıyla Ailenin Sosyalleşme Sürecindeki Yeri ve Etkisi

/th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.63-64

Deneysel Protein Yetersizliğinin, Ratların İnce Bağırsak ve Karaciğer Dokusundaki Makro ve İz Element Düzeylerine Etkisi

19. Ulusal Biyokimya Kongresi, P-81, Antalya, 22-25 Nisan 2005., Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2005, ss.81