Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1986 - 1993 Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri/Pdr, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME ALAN ÖĞRETMENLERİ İLE ALAN DIŞI ÖĞRETMENLERİN ETKİLİLİKLERİ

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim/Estt

 • 1993 Yüksek Lisans

  SİGMUND FREUD'UN İNSAN ANLAYIŞI VE PSİKOANALİTİK KURAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilişmleri