Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ROMATOİD ARTRİT VE PRİMER BİLİYER SİROZ BİRLİKTELİĞİ

TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mart 2019, ss.471 Creative Commons License