Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Damages of minarets during Ercis and Edremit Earthquakes, 2011 in Turkey

SMART STRUCTURES AND SYSTEMS, cilt.14, sa.3, ss.479-499, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of semi-rigid connections in steel structures by modal testing

JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH, cilt.65, sa.7, ss.1538-1547, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Asynchronous seismic analysis of concrete-faced rockfill dams including dam-reservoir interaction

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.32, sa.5, ss.940-947, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van Gölü Havzası Doğu ve Kuzey Bölgesindeki Killerin Standart ve Modifiye Proktor Özelliklerinin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.2, ss.511-528, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Yöresinde Beton Üretiminde Kullanılan Agregaların Alkali-Silika Reaktivitesinin (ASR) Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü DERGİSİ, cilt.11, sa.2, ss.13-19, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of semi-rigid connection on structural responses

Electronic Journal of Structural Engineering, cilt.10, ss.22-35, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Computer Aided Quick Determination of Earthquake Performance of Buildings by Using Street Survey and Preliminary Assessment Methods

3 rd International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management Van Yuzuncu Yil University TURKEY 25-27 OCT 2019, Van, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019, cilt.2, sa.2, ss.200-210

Bilirkişi Raporları