Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Possible association between chronic laminitis and some biochemical parameters in dairy

AUSTRALIAN VETERINARY JOURNAL, vol.82, no.9, pp.556-557, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The comparison of effects of atracurium and mivacurium with TOF GUARD device in cats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.80, no.12, pp.1248-1250, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ECG of a Turkish Van Cat with suspected hypertrophy and ventricular arrythmias

Australian Veterinary Practitioner, vol.33, no.1, pp.37, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Acupuncture in neuromuscular lesions of animals

Acupuncture in Medicine, vol.17, no.2, pp.146-149, 1999 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Yenidoğan buzağılarda anestezi protokolü: Buzağılarda cerrahi vakalarda anestezi uygulamaları

Türkiye Klinikleri Ruminantlarda Neonatal Cerrahi, vol.1, no.1, pp.24-28, 2019 (Other Refereed National Journals)

Diyabetik Yaraların İyileşmesinde Bazı Glikozaminoglikan Maddelerin (Kitosan ve Hyaluronan) Etkilerinin Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.11(2), pp.212-223, 2016 (National Refreed University Journal)

Bİr Hint Horozunda Salivar Kist Olgusu

Van Veterinary Journal, vol.27, no.2, pp.107-109, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İki Sığırda Oküler Yassı Hücreli Karsinom Olgusu

Van Veterinary Journal, vol.20, pp.69-71, 2009 (National Refreed University Journal)

Taş A., Yurttaş V., Kutluhan A., Uğraş S., Bayram İ., Atasoy N, “ Çeşitli sütur materyallerinin trakealanastomozlara etkisi”

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.9-11, 2003 (National Refreed University Journal)

Taş. A, Yurttaş, V., Kutluhan, A., Atasoy, N. “Çeşitli trakealanastomozlardatrakeanın gerilim ve kompresyona karşı mekanik direnci

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Dergisi, 14(1), 6-8, (2003)., vol.14, no.1, pp.6-8, 2003 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde Süksinilkolin ve pankuronyumun etkilerinin Tof Guard cihazı ile değerlendirilmesi

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.44-46, 2002 (International Refereed University Journal)

Çeşitli sütur materyallerinin trakeal anastomozlara etkisi

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.10-13, 2002 (National Refreed University Journal)

Morkaraman Kuzularda Radius-Ulna Büyüme Plaklarının Kapanma Sürelerinin Radyografiyle Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.13, pp.1-7, 2002 (National Refreed University Journal)

Çeşitli trakeal anastomozlarda trakeanın gerilim ve kompresyona karşı mekanik direnci

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.6-9, 2002 (National Refreed University Journal)

Atasoy. N., Taş. A., Dağoğlu. G., Aslan. L., Ceylan. E. “Köpeklerde süksinilkolin ve panküronyum etkilerinin değerlendirilmesi”

, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Dergisi, 13(1-2), 44-46, (2002)., vol.13, pp.44-46, 2002 (National Refreed University Journal)

"Enterotomilerde Doku Yapıştırıcı Madde (fibrin glue) Kullanımı”

YYÜ Sağ. Bil. Derg., vol.7, pp.81-86, 2001 (National Refreed University Journal)

Leiomyosarcoma in a Dog. (Bir Köpekte Leyomiyosarkom Olgusu)

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.17, no.2, pp.91-96, 2001 (National Refreed University Journal)

Comparison of the effects of Na-hyaluronate and Methylcellulose on tendon restoration

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.16-19, 2001 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde rokuronyum ve vekuronyumun etkilerinin karşılaştırılması

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.47-54, 2001 (International Refereed University Journal)

Yener. Z., Alkan. I., Yüksel. H., Atasoy. N. “Bir köpekte leyomiyosarkom olgusu”

Veteriner Bilimler Dergisi, 17 (2), 91-96, (2001)., vol.17, no.2, pp.91-96, 2001 (National Refreed University Journal)

Taş. A, Atasoy, N., Aslan. L, Altuğ,. E, Ceylan. E, Özbek. H , Tombul, T. “Köpeklerde rokuronyum ve vekuronyum etkilerinin karşılaştırılması”

, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Dergisi, 12(1-2),36-39, (2001)., vol.12, pp.36-39, 2001 (National Refreed University Journal)

Atasoy. N., Gönenci. R.,Gencçelep. M. “Bir buzağıda rastlanan bilateralpolidaktili ve biletür olgusu”

Veteriner Cerrahi Dergisi, no.7, pp.70-73, 2001 (Other Refereed National Journals)

Demirel. B.,Atasoy.N. “Koyunlarda deneysel rumen fistülü oluşturulması ve postoperatif takibi”

Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergis, no.11, pp.63-66, 2001 (National Refreed University Journal)

Taşal. İ., Atasoy. N., Bakır. B., Yüksel. H. “Holştayn ırkı bir düvede vaginalfibropapillom olgusu”

Veteriner Cerrahi Dergisi, no.7, pp.55-57, 2001 (Other Refereed National Journals)

Yılmaz. O., Atasoy. N., Aksoy. A., Dağoğlu. G., Uğraş. S. “Deneysel enterotomiyi takiben uygulanan metanolunenantatın yara iyileşmesi üzerine etkisi”

, Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi Dergisi, 6 (1-2), 72-76, (2000)., vol.6, pp.72-76, 2000 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde halotan ve enfluran anestezisinin EKG ve bazı hematolojik parametreler üzerine etkileri

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.47-54, 1997 (National Refreed University Journal)

Van Kedilerinde Kalça Eklemi Displazisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.8, pp.102-106, 1997 (National Refreed University Journal)

Van kedilerinde kalça eklemi displazisi

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Dergisi, vol.8, pp.102-106, 1997 (National Refreed University Journal)

Buzağılarda Göbek Lezyonları

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.7, pp.14-17, 1996 (National Refreed University Journal)

Buzağılarda göbek lezyonları

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Dergisi, vol.7, pp.14-17, 1996 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde oluşturulan deneysel prostat hiperplazisinin histomorfolojisi

”, Van Tıp Dergisi, 3(1), 9-12, (1996)., vol.3, no.1, pp.9-12, 1996 (National Refreed University Journal)

GÖrgül OS; Pekbilir A: Çamoğlu A: Atasoy N:Danalarda Xylasine hidroklorid (Rompun) ve Ketamin hydroklorid (Ketalar) Anestezisi

Türk Veteriner Hekimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.62-64, 1995 (Other Refereed National Journals)

Bir inekte lipom olgusu

Y.Y.Ü. Vet.Fak. Dergisi, vol.4, pp.143-146, 1993 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde prostat hastalıklarının değerlendirilmesi”

U.Ü. Vet.Fak. Derg., vol.8-9, pp.185-197, 1990 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Case of teratoma and meningocele in a lamb

I. International Veterinary Surgery Congress, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, vol.1, pp.320

Bir Hint Horozunda Salivar Kist Olgusu

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.339-340

Taş, A, Yurttaş, V, Kutluhan, A, Uğras, S, Bayram, I, Atasoy, N. “ Çeşitli Sutur Materyallerinin TrakealAnastomozlara Etkisi”

IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. Side, (2004)., Antalya, Turkey, 17 July 2004 - 22 July 2003, pp.33

Taş. A., Özbek. H., Ceylan. E.,Atasoy N., “Deney Hayvanlarında Pimpinellaanisum-L (anason) Meyvesi Sabit Yağ Ekstresinin Analjezik ve Antienflamatuvar Etkisinin Araştırılmas

XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel Ve Klınik Araştırma Kongresi, Kayseri, (2003)., Kayseri, Turkey, 23 - 26 July 2003, pp.56

Effect of Nigella Sativa, Vitamin C, E and Se on The Levels of Trace Element in The Rabbit Serum with Experimental Intestinal Bowel Cancer.

Rabat 2000, IFCC-SMCC, 9th Arab Congress of Clinical Biology, 3rd Moroccan Meeting of Clinical Chemistry, P1-11, Rabat, Morocco, 3-6 May 2000., Rabat, Morocco, 3 - 06 May 2000, pp.11

- Bakır. B.,Yiğit. F., Belge. A.,Atasoy. N., Alkan. İ. “Van Kedilerinde Kalça Eklemi Displazisi”

, 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Elazığ, Turkey, 20 - 23 June 1998, pp.32

4. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Ürgüp,

Kaya. M.,Atasoy.N., Sönmez. G. “Köpeklerde İ.O.L. İmplantasyonları Üzerine Çalışmalar”., Nevşehir, Turkey, 12 - 15 June 1994, pp.8

Görgül.S.,Pekbilir.A., Çamoğlu. A.,Atasoy. N. “Clinicalapplication on theuse of combination of Thiasinehydrochloride and Ketamine HCL in calves”,

4th International Congress of VeterinaryAnesthesia, Uthrect, TheNetherland, (1991)., Utrech, Netherlands, 4 - 07 June 1991, pp.5

Books & Book Chapters

Yenidoğan buzağılarda anestezi protokolü: Buzağılarda cerrahi vakalarda anestezi uygulamaları

in: Ruminantlarda Neonatal Cerrahi, Vedat BARAN, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.24-28, 2019