Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Possible association between chronic laminitis and some biochemical parameters in dairy

AUSTRALIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.82, ss.556-557, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The comparison of effects of atracurium and mivacurium with TOF GUARD device in cats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.80, ss.1248-1250, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The assessment of effects of atracurium and mivacurium using TOF Guard device in dogs

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.80, ss.768-771, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ECG of a Turkish Van Cat with suspected hypertrophy and ventricular arrythmias

Australian Veterinary Practitioner, cilt.33, ss.37, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acupuncture in neuromuscular lesions of animals

Acupuncture in Medicine, cilt.17, ss.146-149, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yenidoğan buzağılarda anestezi protokolü: Buzağılarda cerrahi vakalarda anestezi uygulamaları

Türkiye Klinikleri Ruminantlarda Neonatal Cerrahi, cilt.1, ss.24-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetik Yaraların İyileşmesinde Bazı Glikozaminoglikan Maddelerin (Kitosan ve Hyaluronan) Etkilerinin Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.11(2), ss.212-223, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bİr Hint Horozunda Salivar Kist Olgusu

Van Veterinary Journal, cilt.27, ss.107-109, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İki Sığırda Oküler Yassı Hücreli Karsinom Olgusu

Van Veterinary Journal, cilt.20, ss.69-71, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeşitli sütur materyallerinin trakeal anastomozlara etkisi

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.10-13, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Morkaraman Kuzularda Radius-Ulna Büyüme Plaklarının Kapanma Sürelerinin Radyografiyle Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.13, ss.1-7, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeşitli trakeal anastomozlarda trakeanın gerilim ve kompresyona karşı mekanik direnci

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.6-9, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atasoy. N., Taş. A., Dağoğlu. G., Aslan. L., Ceylan. E. “Köpeklerde süksinilkolin ve panküronyum etkilerinin değerlendirilmesi”

, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Dergisi, 13(1-2), 44-46, (2002)., cilt.13, ss.44-46, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Leiomyosarcoma in a Dog. (Bir Köpekte Leyomiyosarkom Olgusu)

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.91-96, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde rokuronyum ve vekuronyumun etkilerinin karşılaştırılması

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.47-54, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of the effects of Na-hyaluronate and Methylcellulose on tendon restoration

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.16-19, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Demirel. B.,Atasoy.N. “Koyunlarda deneysel rumen fistülü oluşturulması ve postoperatif takibi”

Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergis, ss.63-66, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yener. Z., Alkan. I., Yüksel. H., Atasoy. N. “Bir köpekte leyomiyosarkom olgusu”

Veteriner Bilimler Dergisi, 17 (2), 91-96, (2001)., cilt.17, ss.91-96, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yılmaz. O., Atasoy. N., Aksoy. A., Dağoğlu. G., Uğraş. S. “Deneysel enterotomiyi takiben uygulanan metanolunenantatın yara iyileşmesi üzerine etkisi”

, Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi Dergisi, 6 (1-2), 72-76, (2000)., cilt.6, ss.72-76, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Kedilerinde Kalça Eklemi Displazisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.8, ss.102-106, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van kedilerinde kalça eklemi displazisi

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Dergisi, cilt.8, ss.102-106, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Buzağılarda Göbek Lezyonları

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.7, ss.14-17, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Buzağılarda göbek lezyonları

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Dergisi, cilt.7, ss.14-17, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde oluşturulan deneysel prostat hiperplazisinin histomorfolojisi

”, Van Tıp Dergisi, 3(1), 9-12, (1996)., cilt.3, ss.9-12, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GÖrgül OS; Pekbilir A: Çamoğlu A: Atasoy N:Danalarda Xylasine hidroklorid (Rompun) ve Ketamin hydroklorid (Ketalar) Anestezisi

Türk Veteriner Hekimler Dergisi, cilt.5, ss.62-64, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir inekte lipom olgusu

Y.Y.Ü. Vet.Fak. Dergisi, cilt.4, ss.143-146, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde prostat hastalıklarının değerlendirilmesi”

U.Ü. Vet.Fak. Derg., cilt.8-9, ss.185-197, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Case of teratoma and meningocele in a lamb

I. International Veterinary Surgery Congress, Erzurum, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, cilt.1, ss.320

Bir Hint Horozunda Salivar Kist Olgusu

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2014, ss.339-340

Taş, A, Yurttaş, V, Kutluhan, A, Uğras, S, Bayram, I, Atasoy, N. “ Çeşitli Sutur Materyallerinin TrakealAnastomozlara Etkisi”

IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. Side, (2004)., Antalya, Türkiye, 17 Temmuz 2004 - 22 Temmuz 2003, ss.33

Taş. A., Özbek. H., Ceylan. E.,Atasoy N., “Deney Hayvanlarında Pimpinellaanisum-L (anason) Meyvesi Sabit Yağ Ekstresinin Analjezik ve Antienflamatuvar Etkisinin Araştırılmas

XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel Ve Klınik Araştırma Kongresi, Kayseri, (2003)., Kayseri, Türkiye, 23 - 26 Temmuz 2003, ss.56

Effect of Nigella Sativa, Vitamin C, E and Se on The Levels of Trace Element in The Rabbit Serum with Experimental Intestinal Bowel Cancer.

Rabat 2000, IFCC-SMCC, 9th Arab Congress of Clinical Biology, 3rd Moroccan Meeting of Clinical Chemistry, P1-11, Rabat, Morocco, 3-6 May 2000., Rabat, Fas, 3 - 06 Mayıs 2000, ss.11

- Bakır. B.,Yiğit. F., Belge. A.,Atasoy. N., Alkan. İ. “Van Kedilerinde Kalça Eklemi Displazisi”

, 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 20 - 23 Haziran 1998, ss.32

4. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Ürgüp,

Kaya. M.,Atasoy.N., Sönmez. G. “Köpeklerde İ.O.L. İmplantasyonları Üzerine Çalışmalar”., Nevşehir, Türkiye, 12 - 15 Haziran 1994, ss.8

Görgül.S.,Pekbilir.A., Çamoğlu. A.,Atasoy. N. “Clinicalapplication on theuse of combination of Thiasinehydrochloride and Ketamine HCL in calves”,

4th International Congress of VeterinaryAnesthesia, Uthrect, TheNetherland, (1991)., Utrech, Hollanda, 4 - 07 Haziran 1991, ss.5

Kitap & Kitap Bölümleri

Yenidoğan buzağılarda anestezi protokolü: Buzağılarda cerrahi vakalarda anestezi uygulamaları

Ruminantlarda Neonatal Cerrahi, Vedat BARAN, Editör, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.24-28, 2019