Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Factors Affecting Classroom Teachers’ Job Performance: A Qualitative-dominant Analysis with Q-sorting

Research in Pedagogy, vol.10, no.2, pp.285-312, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of the Science Laboratory Applications Course in a Pre-service Primary School Teacher Curriculum

Journal of Science Learning, vol.3, no.3, pp.205-215, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Views of the classroom teachers working in resource rooms aboutsupport education activities

Ilkogretim Online - Elementary Education Online, vol.19, no.2, pp.991-1004, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Birinci Sınıf Türkçe (İlk Okuma Yazma) Öğretim Programının Değerlendirilmesi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, no.32, pp.31-75, 2019 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, pp.12

İlkokul Öğrencilerinin Televizyon İzleme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

3rd International Contemporary Educational Research Congress (3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi) Krakow-Polonya, 5 - 08 July 2018

Destek Eğitim Odasında Görev Alan Sınıf Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Hakkındaki Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu/ 11-14 Nisan 2018-Ankara, 11 - 14 April 2018

İlkokul 4. Sınıf Türkçe Dersi Kazanımlarında Geçen “Dostluk” Kavramının Öğretilmesinde Drama Yönteminin Etkisi

5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ,26-28 EKİM 2017, MUĞLA, 26 - 28 October 2017

Books & Book Chapters

Hacı Bayram Veli

in: Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi - Doğu Ve Batı Düşünürlerinin Eğitime Yaklaşım Biçimleri, Zihni Merey, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.97-114, 2020

Güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Özok H. İ., Aladağ, C., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.393-409, 2019