Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, pp.12

İlkokul Öğrencilerinin Televizyon İzleme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

3rd International Contemporary Educational Research Congress (3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi) Krakow-Polonya, 5 - 08 July 2018

Destek Eğitim Odasında Görev Alan Sınıf Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Hakkındaki Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu/ 11-14 Nisan 2018-Ankara, 11 - 14 April 2018

İlkokul 4. Sınıf Türkçe Dersi Kazanımlarında Geçen “Dostluk” Kavramının Öğretilmesinde Drama Yönteminin Etkisi

5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ,26-28 EKİM 2017, MUĞLA, 26 - 28 October 2017

Books & Book Chapters

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğrenme Becerileri İle Fen Deneylerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar - II, BAY Erdal, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.191-206, 2022

Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması: PIRLS

in: Dil Becerilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İlkokul Düzeyinde Ulusal ve Uluslararası Sınav Örnekleri, YILDIZ Mustafa, AYDOĞMUŞ Mücahit, TEMUR Murat, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.31-87, 2022

Risk Altındaki Çocukların Eğitimi

in: Teorik ve Pratik Yönleriyle Alternatif Okullar ve Alternatif Eğitim Uygulamaları, MEMDUHOĞLU Hasan Basri, MAZLUM Muhammed Mehmet, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.563-588, 2022

Hacı Bayram Veli

in: Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi - Doğu Ve Batı Düşünürlerinin Eğitime Yaklaşım Biçimleri, Zihni Merey, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.97-114, 2020

Güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, ÖZOK Halil İbrahim, ALADAĞ Cesim, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.393-409, 2019

Metrics

Publication

20

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

1