Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Birinci Sınıf Türkçe (İlk Okuma Yazma) Öğretim Programının Değerlendirilmesi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.12, ss.31-75, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Birinci Sınıf Türkçe (İlk Okuma Yazma) Öğretim Programının Değerlendirilmesi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.12, ss.31-75, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Türkiye, 19 - 21 Mart 2019, ss.12

İlkokul 4. Sınıf Türkçe Dersi Kazanımlarında Geçen “Dostluk” Kavramının Öğretilmesinde Drama Yönteminin Etkisi

5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRİCULUM AND INSTRUCTION, Muğla, Türkiye, 26 Ekim - 28 Aralık 2017, ss.347

Kitap & Kitap Bölümleri

Güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Özok H. İ., Aladağ, C., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.393-409, 2019