Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dünden Bugüne TRB1 Bölgesinin Bitkisel Üretim Deseni

MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Tunceli, Turkey, 13 - 14 August 2022, pp.7

TRB2 Bölgesindeki Eğitim Sermayesinin İnterpolasyon Yöntemi İle Coğrafi analizi

TRB2 ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 26 June 2022

For Rural Development Agrıculture or Livestock? Level2 Region Comparison On TRB2 Axis

ISPEC 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.234-237

Van Gölü Kıyılarının 1750 İzohipsine Göre Arazi Kullanım Durumu

VANGÖLÜ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 1 - 02 June 2021, pp.35 Sustainable Development

1991 Sonrasında Van’da Küçükbaş Hayvancılığın Gelişim Seyri ve Sorunları

TÜCAUM 30.YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.914-931

Yayla Yasaklarının Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Van Örneği

ULUSLARARASI SOSYO-EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE KALKINMA KONGRESİ, Bitlis, Turkey, 27 - 28 September 2018

TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ SON DÖNEMDEKİ DEGİŞİMİ

AL FARABI 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.596-602

"Türkiye’de Boşanma Oranının Son Yıllardaki Değişimi"

Al Farabi 1st International Cogress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.603-608

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Göç Olgusunun İşlenişi Ve Göç Olgusuna Dair Unsurlar

EJER (Eurasian Journal of Educational Research), Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1838-1839 Sustainable Development

Books & Book Chapters

EDREMİT'İNTARIM VE HAYVANCILIK POTANSİYELİ

in: BİR SAHİL ŞEHRİ EDREMİT: TARİH TOPLUM VE DOĞA, SUVAT PARİN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.147-180, 2023

ZORUNLU GÖÇLERİN KENT COĞRAFYASINDAKİ YANSIMALARI: VAN KENT MERKEZİNDE HAYVAN BARINAKLARI

in: VAN TARİH, TOPLUM ve ŞEHİR, SUVAT PARİN, Editor, ÇİZGİ KİTABEVİ, İstanbul, pp.435-448, 2020

Metrics

Publication

23

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals