Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect of Plateau and Pasture Prohibitions on Ovine Livestock Activities: The Case of Van

Doğu Coğrafya Dergisi, no.44, pp.183-200, 2020 (International Refereed University Journal)

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Konumlandırma Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkındaki Görüşleri

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.1492-1514, 2019 (International Refereed University Journal)

Düzey 2 Sınıflandırmasına Göre Mevcut Hayvancılık Durum Analizi, Mekânsal ve Zamansal Dağılış: TRB2 Örneği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.44, pp.11-39, 2019 (International Refereed University Journal)

Çatak İlçesinde Nüfusun Cumhuriyet Dönemindeki Gelişimi ve Günümüzdeki Yapısı ile Coğrafi Dağılışı

Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.12, no.63, pp.405-420, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Van Kentinde Çocuk İş Gücünün Mekansal Analizi

Asos Journal, The Journal Of Academic Social Science, no.41, pp.219-246, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

For Rural Development Agrıculture or Livestock? Level2 Region Comparison On TRB2 Axis

ISPEC 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.234-237

Van Gölü Kıyılarının 1750 İzohipsine Göre Arazi Kullanım Durumu

VANGÖLÜ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 1 - 02 June 2021, pp.35

1991 Sonrasında Van’da Küçükbaş Hayvancılığın Gelişim Seyri ve Sorunları

TÜCAUM 30.YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.914-931

Yayla Yasaklarının Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Van Örneği

ULUSLARARASI SOSYO-EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE KALKINMA KONGRESİ, Bitlis, Turkey, 27 - 28 September 2018

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Göç Olgusunun İşlenişi Ve Göç Olgusuna Dair Unsurlar

EJER (Eurasian Journal of Educational Research), Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1838-1839

TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ SON DÖNEMDEKİ DEGİŞİMİ

AL FARABI 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.596-602

"Türkiye’de Boşanma Oranının Son Yıllardaki Değişimi"

Al Farabi 1st International Cogress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.603-608

Books & Book Chapters