Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of In Vitro Cytotoxic Effects of Monosodium Glutamate By Using Brine Shrimp Lethality Assay

3rd International Conference on Agriculture, Animal Husbandry and Rural Development, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.146-157

VAN İLİNDE YAŞAYAN ANNELERİN KOLESTRUM SÜTLERİNDE BOR VE SELENYUM KONSANTRASYONU’NUN TAYİNİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresini, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.482-489

Heavy Metal Exposure of Workers Working at Petroleum Products Filling Stations and its Effects on Reduced GSH Enzyme Level

6. International Scientific Research Congress (6. UBAK), Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.75

Heavy Metal Exposure of Workers Working at Petroleum Products Filling Stations and its Effects on SOD Enzyme Activity

6th International Scientific Research Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.75-76

MONOSODYUM GLUTAMATE

2ND INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCE, Ankara, Türkiye, 28 Haziran - 29 Ağustos 2019, ss.1519-1523

Methylene Blue Adsorption on Salix Babylonica Shavings: Isotherm and Thermodynamics Studies

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.691-700

Methylene Blue Adsorption on Salix Babylonica Shavings:Kinetic Studies

International Euroasian Conference on Science, Engineering and Technology (EuroasianSciEnTech 2018), Gaziantep, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.711-717

VAN İLİNDE YETİŞEN SÖĞÜT AĞACINDAN ALINAN TALAŞ ÜZERİNDE MALAHİT YEŞİLİ ADSORPSİYONU ÇALIŞMASININ KİNETİK HESAPLAMALARI

1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Iğdır, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2018, ss.804-811

VAN AKDAMAR ADASINDAN ALINAN BADEM KABUĞU ÜZERGNDE KRGSTAL VGYOLE ADSORPSGYONU ÇALIgMASININ TERMODGNAMGK VE GZOTERM HESAPLAMALARI

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, ss.998-1006

Van Akdamar Adasından Alınan Badem Kabuğu Üzerinde Kristal Viyole Adsorpsiyonu Çalışmasının Kinetik Hesaplamaları

Zeugma I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, cilt.2, ss.991-997

Van Akdamar Adasından Alınan Badem Kabuğu Üzerinde Kristal Viyole Adsorpsiyonu Çalışmasının Termodinamik ve İzoterm Hesaplamaları

Zeugma I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, cilt.2, ss.998-1006

Melatonin ve Antioksidan Etkileri

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, cilt.2, no.2020, ss.1679-1684

Investigation of the protection effect of selenium on negative effects of amiodarone on thyroid

thyroid’’ 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.176-177

Determination of some anabolic hormone residues in cattle meat consumption in Van

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.138-139

Amiodaronun Tiroid Üzerindeki Olumsuz Etkilerinden Korunmada Selenyumun Etkisinin İncelenmesi

1. International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.180

Investigation of Activities of Some Enzymes In Patients With Colon Cancer

1st International Mediterranean Science and Engeneering Congress (IMSEC2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.2730

The Importance in Human Health of Probiotics

IMCOFE’16: INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016, ss.649-653

Health Effects of Food Additivies

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS 2016), Prizen, Kosova, 18 - 20 Mayıs 2016, ss.1-8

The Importance of Antioxidants in our Liver

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS 2016), Prizen, Kosova, 18 - 20 Mayıs 2016, ss.971-980

Metallerin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS 2016, Prizen, Kosova, 18 - 20 Mayıs 2016, ss.858-867

Karasu River/Van Waters Determination of Manganase Levels

5th ınternational conference of ecosystems, Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, ss.16

Heavy Metals Leves İn Rainwater And Snow Water İn Van

5th ınternational conference of ecosystems, Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, ss.65-66

REMOVAL OF ZINC IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING ACTIVATED CARBON

5th ınternational conference of ecosystems, Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, ss.57-58

Biochemistry of Lycopene

5. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, Isparta, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2014, cilt.6, no.1, ss.401

Van İli Tıbbi Atıklar Yönetimi

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Ukay 2014, Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.45

Van ili içme sularında ağır metal ve iz element düzeyleri

IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2013, ss.84-85

Van İli Merkezindeki Makro Element Düzeyleri ve İçme ve Kullanma Sularında Ağır Metal ve Bazı

lV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2013, ss.12

Endemik olarak Van Gölünde Yaşayan İnci Kefalinin Toplam Lipit Oranı ve Yağ Asitlerinin Araştırılması

6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2013, ss.20

Van Yöresinde Yetişen Van Gölü Balığı (İnci Kefali) ve Alabalıkta Melatonin Hormonun Ölçülmesi

V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2011, ss.13

Van Bölgesinde Yetişen Endemik Bitkilerde Vitamin C Düzeyinin Belirlenmesi

25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.20

Van İlinde Yetişen ve Yemeklere Katılan Bitkilerin Besleyici ve Tedavi Edici Etkileri

1. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Sempozyumu konferansı, Bitlis, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2009, ss.367-369

Effect of Nigella Sativa, Vitamin C, E and Se on The Levels Levels of Vitamins (Carotene, Retinol and Vit C) in The Serum of Rabbit with Experimental Intestinal Bowel Cancer

Rabat 2000, IFCC-SMCC, 9th Arab Congress of Clinical Biology, 3rd Moroccan Meeting of Clinical Chemistry, P1-10, Rabat, Morocco, 3-6 May 2000, Rabat, Fas, 3 - 06 Mayıs 2000, ss.12