Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

 • 2013 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

 • 2015 - 2016 Yrd.Doç.Dr.

  Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty Earth And Lıfe Scıence, Cluster Earth And Clımate

 • 2007 - 2013 Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya

 • 2004 - 2007 Araştırma Görevlisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2015 Erasmus Koordinatörü

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Yapısal Jeomorfoloji

 • Lisans Taşlar Bilgisi

 • Yüksek Lisans Türkiye'nin Barajları

 • Yüksek Lisans Alüvyal Jeomorfoloji Uygulamaları

 • Lisans Fiziki Coğrafya Uygulamaları

 • Lisans Doğal Afetler

 • Yüksek Lisans Paleocoğrafya

 • Yüksek Lisans Türkiye'nin sulak alanları

 • Lisans Kuvaterner Jeolojisi ve Jeomorfolojisi

 • Lisans Jeomorfolojik Haritalama