Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çatak - Bahçesaray (Van) Karayolu Üzerindeki Çığa Duyarlı Alanların Belirlenmesi

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, sa.7, ss.30-47, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aras Nehri Vadisi ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi (Kağızman-Gaziler Arası)

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.5, ss.368-386, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İklim Kontrolünde Şekillenen Akarsu Sekileri ve Sekilerin Beşeri Kullanımı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.98, ss.73-91, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevresel Faktörlerin Van Sazlığı Sulak Alanı Üzerindeki Etkileri

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), sa.32, ss.283-295, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Karabük Üniversitesi), cilt.6, sa.2, ss.291-310, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Göksu Nehri vadisinin flüvial jeomorfolojisi (Mut-Silifke arası)

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.7, sa.34, ss.314-334, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kızılırmak sekilerinin oluşumunda iklim ve tektoniğin rolü, Avanos

Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.221-238, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1954 ve 2009 yıllarında Kızılırmak Nehrinin yatak tipinde gözlenen değişimler, Avanos.

Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.93-104, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van Gölü Çevresindeki Buzul Şekilleri

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.172

KONTROL LİSTESİ YAKLAŞIMIYLA EKOTURİZM KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN SAZLIĞI ÖRNEĞİ

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, cilt.1, sa.1, ss.1061-1068

Yerkabuğu Çökmelerine Akarsu Tepkisi

2. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.1-5

Yerkabuğunun bölgesel yükseliminin tespitinde akarsu depolarının kullanımı: Murat Nehri örneği (Muş Havzası)

3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Mühendislik ve Doğal Bilimleri Oturumu), Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.225-228

3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.225-227

Kuzey Avrupa ve Türkiye Nehirlerinin Buzul Dönemlerine Farklı Tepkiselliği

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2018, ss.1-12

Murat Nehri’nin (Muş Ovası) Kuvaterner İklim Değişimleri ve Tektonizmasına Tepkisi

Tücaum 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.1490

Budaklı (Bitlis) sıcak su kaynağının fiziki coğrafya özellikleri ve sağlık turizmi bakımından potansiyeli

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.1-10

Muş Ovası’nın Geç Senozoyik Dönemi Jeomorfolojik Evriminde Tektonik Etki: Ön Bulgular

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.677

Van sazlığı sulak alanı üzerindeki çevresel etkiler

IV.Uluslararası Ekoturizm Konferansı, Karabük, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2017, ss.22-23

Flüvyal mimarinin Kuvaterner yapılandırma çalışmalarıdaki yeri; Göksu Nehri örneği

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016, ss.1-5

Nemrut Gölü'nün (Bitlis) sulak alan potansiyeli

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, Budapeşte, Macaristan, 28 - 29 Ağustos 2015, ss.1-5

Çevresel Değişkenlerin Nemrut Gölü Sulak Alanı Üzerindeki Etkisi

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.1-5

Karasu Nehri Flüvyal Sistemi (Muş) Üzerinde Tektonizma Etkisi

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.1-5

Karasu Nehri vadisinin (Muş Ovası) morfo-tektonik gelişiminde tiltlenme etkisi: ilk bulgular

Ankara Üniversitesi, Tücaum VIII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2014, ss.1-5

Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm

Tücaum VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2014, ss.1-15

Van Gölünün GD’sunda jeomorfolojik kaynaklar ve ekoturizm

, IASSR V.European Conference on Social and Behavioral Sciences,, St. Petersburg, Rusya, 8 - 12 Eylül 2014, ss.1-5

Toros orojenik kuşağında Göksu River vadisinin morphotektonic gelişimi

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014, ss.1-5

Göksu Nehrinin Kuvaterner iklim değişimlerine tepkisi: interglasyal depolardan bir çıkarsama

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2013, ss.1-5

Göksu Nehri vadisinin jeomorfolojik evrimi: Bölgesel yükselim açısından bir değerlendirme

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2013, ss.1-5

Göksu Nehrinin Kuvaterner iklim değişimlerine tepkisi: OSL analizlerini ışığında ilk bulgular,

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2012, ss.1-5

Göksu Nehrinin Kuvaterner seki stratigrafisi: İklimsel kontrole ilişkin ilk bulgular

Ankara Üniversitesi,Tücaum VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.1-5

Van Gölü’nün güneyindeki buzul şekilleri

Türk Coğrafya Kurumu, Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2005, ss.1-5

Van Gölü Çevresindeki Buzul Şekilleri

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2005, ss.167

Kitap & Kitap Bölümleri

Nehir Yataklarının Sınıflandırılması ve Sistematiği

Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Taştan Z., Duman Z., Yılmaz G., Editör, Hiper Yayın, İstanbul, ss.223-241, 2019

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ

Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.165-174, 2018

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.145-154, 2018

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ VE GEÇMİŞTEKİ İKLİMSEL DEĞİŞİMLER

Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.131-142, 2018

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GELECEĞİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.155-164, 2018