Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Aras Nehri Vadisi ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi (Kağızman-Gaziler Arası)

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.5, pp.368-386, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çatak - Bahçesaray (Van) Karayolu Üzerindeki Çığa Duyarlı Alanların Belirlenmesi

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, no.7, pp.30-47, 2021 (Other Refereed National Journals)

İklim Kontrolünde Şekillenen Akarsu Sekileri ve Sekilerin Beşeri Kullanımı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.98, pp.73-91, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevresel Faktörlerin Van Sazlığı Sulak Alanı Üzerindeki Etkileri

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), no.32, pp.283-295, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Göksu Nehri vadisinin jeomorfolojik evriminde lokal tektonizma ve uplift etkisi (Doğu Akdeniz, Türkiye)

Asos Journal, no.56, pp.94-111, 2017 (International Refereed University Journal)

Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Karabük Üniversitesi), vol.6, no.2, pp.291-310, 2016 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Göksu Nehri vadisinin flüvial jeomorfolojisi (Mut-Silifke arası)

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.7, no.34, pp.314-334, 2014 (International Refereed University Journal)

Kızılırmak sekilerinin oluşumunda iklim ve tektoniğin rolü, Avanos

Coğrafi Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.221-238, 2011 (National Refreed University Journal)

1954 ve 2009 yıllarında Kızılırmak Nehrinin yatak tipinde gözlenen değişimler, Avanos.

Coğrafi Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.93-104, 2010 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Van Gölü Çevresindeki Buzul Şekilleri

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.172 Sustainable Development

Yerkabuğu Çökmelerine Akarsu Tepkisi

2. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.1-5

KONTROL LİSTESİ YAKLAŞIMIYLA EKOTURİZM KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN SAZLIĞI ÖRNEĞİ

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, no.1, pp.1061-1068 Sustainable Development

Yerkabuğunun bölgesel yükseliminin tespitinde akarsu depolarının kullanımı: Murat Nehri örneği (Muş Havzası)

3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Mühendislik ve Doğal Bilimleri Oturumu), Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.225-228

3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.1, no.1, pp.225-227

Kuzey Avrupa ve Türkiye Nehirlerinin Buzul Dönemlerine Farklı Tepkiselliği

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2018, pp.1-12 Sustainable Development

Murat Nehri’nin (Muş Ovası) Kuvaterner İklim Değişimleri ve Tektonizmasına Tepkisi

Tücaum 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.1490

Budaklı (Bitlis) sıcak su kaynağının fiziki coğrafya özellikleri ve sağlık turizmi bakımından potansiyeli

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.1-10

Muş Ovası’nın Geç Senozoyik Dönemi Jeomorfolojik Evriminde Tektonik Etki: Ön Bulgular

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.677

Van sazlığı sulak alanı üzerindeki çevresel etkiler

IV.Uluslararası Ekoturizm Konferansı, Karabük, Turkey, 17 - 19 April 2017, pp.22-23 Sustainable Development

Flüvyal mimarinin Kuvaterner yapılandırma çalışmalarıdaki yeri; Göksu Nehri örneği

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Balıkesir, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.1-5

Nemrut Gölü'nün (Bitlis) sulak alan potansiyeli

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, Budapeşte, Hungary, 28 - 29 August 2015, pp.1-5 Sustainable Development

Çevresel Değişkenlerin Nemrut Gölü Sulak Alanı Üzerindeki Etkisi

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.1-5 Sustainable Development

Karasu Nehri Flüvyal Sistemi (Muş) Üzerinde Tektonizma Etkisi

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.1-5

Karasu Nehri vadisinin (Muş Ovası) morfo-tektonik gelişiminde tiltlenme etkisi: ilk bulgular

Ankara Üniversitesi, Tücaum VIII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.1-5

Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm

Tücaum VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.1-15 Sustainable Development

Van Gölünün GD’sunda jeomorfolojik kaynaklar ve ekoturizm

, IASSR V.European Conference on Social and Behavioral Sciences,, St. Petersburg, Russia, 8 - 12 September 2014, pp.1-5 Sustainable Development

Toros orojenik kuşağında Göksu River vadisinin morphotektonic gelişimi

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2014, pp.1-5

Göksu Nehrinin Kuvaterner iklim değişimlerine tepkisi: interglasyal depolardan bir çıkarsama

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 21 June 2013, pp.1-5

Göksu Nehri vadisinin jeomorfolojik evrimi: Bölgesel yükselim açısından bir değerlendirme

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 8 - 12 April 2013, pp.1-5

Göksu Nehrinin Kuvaterner seki stratigrafisi: İklimsel kontrole ilişkin ilk bulgular

Ankara Üniversitesi,Tücaum VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2010, pp.1-5

Van Gölü Çevresindeki Buzul Şekilleri

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 18 September 2005, pp.167 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Nehir Yataklarının Sınıflandırılması ve Sistematiği

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Taştan Z., Duman Z., Yılmaz G., Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.223-241, 2019

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ

in: Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.165-174, 2018

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.145-154, 2018

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ VE GEÇMİŞTEKİ İKLİMSEL DEĞİŞİMLER

in: Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.131-142, 2018

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GELECEĞİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

in: Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.155-164, 2018