Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi