Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2020 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Patoloji (Dr), Türkiye

 • 2012 - 2016 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimler, Patoloji, Türkiye

 • 2007 - 2012 Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Yüksek Lisans

  MEZBAHADA KESİLEN KOÇLARIN ORŞİTİS VE EPİDİDİMİTİSLERİ ÜZERİNE MAKROSKOBİK, MİKROSKOBİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL İNCELEMELER

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Değerler, Eğitici Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Akademi Eğitim Danışmanlık

 • 2016Deney Hayvanları Kullanımı Sertifaka Programı

  Sağlık ve Tıp , YÜSEM