Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

beta-CARBOLINE PRODUCTION FROM IN VITRO REGENERATED PEGANUM HARMALA L. PLANT

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.8447-8451, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Some Berry Quality Characteristics in Vitis vinifera cv. Kalecik Karasi Clones

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, cilt.14, ss.461-464, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Crepis gemicii sp nov (Asteraceae) from east Anatolia, Turkey

NORDIC JOURNAL OF BOTANY, cilt.29, ss.14-19, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antioxidants Capacity of Some Endemic and Rare Plants in Turkey

2nd International Symposium Secondary Metabolites: Chemistry, Biology and Biotechnology, Moskova, Rusya, 19 - 23 Mayıs 2014, ss.250

Deveboynu Yarımadası ve Çevresi (Gevaş-Van) Florası

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.631-632