Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2007 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstiüsü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkiye

 • 1994 - 1996 Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyati, Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretim Programında Belirtilen Okuduğunu Anlamayla İlgili Kazanımlara Ulaşma Düzeyinin Belirlenmesi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Eğitim Fakültesi

 • 1996 Yüksek Lisans

  Fatin Tezkiresi (Hatimetü'l-Eş'ar)

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce