Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Nisan 2019 İBAD

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Eylül 2017 Ekonomik Yaklaşım Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Mayıs 2016 Ege Akademik Bakış Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi