Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reel Efektif Döviz Kurları ile Reel Petrol Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.26, ss.290-313, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

RİSK-GETİRİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.1-22, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Borsa Yatırım Fonlarına Dayalı Statik ve Dinamik Portföy Optimizasyon Analizleri

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.39, sa.1, ss.1-25, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Volatilitedeki Çoklu Yapısal Kırılmaların Finansal Risk Yönetimi Açısından Öneminin İncelenmesi"

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.12, ss.1-22, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI DÖNEMİNDE FAİZ ORANI GEÇİŞKENLİĞİNİN İNCELENMESİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.8, ss.216-244, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Portföy Risk Analizleri: Uluslararası Hisse senedi piyasalarından kanıtlar

Maliye ve Finans Yazıları, cilt.112, ss.199-224, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asimetrik Stokastik Volatilite Modelinin BIST100 Endeksine Uygulanması

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.503-525, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Do long-memory GARCH-type-VaR models outperform none- and semi-parametric VaR models?

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.9, ss.199-215, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Finans Krizi Türkiye Ekonomisine Bulaştı mı?

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.10, sa.4, ss.1272-1297, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the Value-at-risk Performance of Fractionally Integrated GARCH Models: Evidence from Energy Commodities

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.8, ss.36-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekstrem değerler teorisi ve Monte Carlo simülasyonu: Gelişen ülke döviz kurları üzerine bir uygulama

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik & Aktüerya, cilt.2, ss.121-142, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BANKA HİSSELERİNE DAYALI BİR ANALİZ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , cilt.9, ss.457-482, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Causal Relationship Between Stock Prices And Exchange Rates: Panel Granger Causality Evidence From Emerging And Developed Markets

International Journal of Academic Value Studies , cilt.3, ss.39-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu Yapısal Kırılmalar Altında Petrol Fiyatlarının Türk Hisse Senedi Piyasaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.15-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YUNANİSTAN BORÇ KRİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ASOS Journal, sa.40, ss.123-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining energy futures market efficiency under multiple regime shifts

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.7, sa.6, ss.61-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Impact of the US Dollar's Movements on Commodity Prices

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.17, sa.3, ss.323-336, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE EKONOMİK BÜYÜME ve CO2 SALINIMI İLİŞKİSİ: PANEL VERİ EKONOMETRİSİNE DAYALI BİR ANALİZ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS), sa.37, ss.231-253, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

FİNANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.8, ss.0-298, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ABD ve EURO BÖLGESİ FAİZ ORANLARININ TÜRK FAİZ ORANI PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.28-47, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Hisse Senedi Piyasalarının Etkinliğinin İncelenmesi: Çoklu Yapısal Kırılmalara Dayalı Bir Analiz

TBB Bankacılar Dergisi, cilt.26, ss.46-58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Uluslararası Satın Alma Gücü Paritesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, cilt.8, ss.117-139, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BIST100 Endeksinin Volatilite Özelliklerinin İncelenmesi

V. Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey., Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.75

Finansal Kriz Döneminde Volatilite Yayılması Gelişmiş Ülke Hisse Senedi Piyasalarından Kanıtlar

INTERNATIONAL ISTANBUL FINANCE CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs 2013, ss.1-22

Kitap & Kitap Bölümleri

PETROL FİYATLARININ ÇIKTI DÜZEYİ VE ENFLASYON DİNAMİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ

Bankacılık ve Finans Araştırmaları, Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR, Editör, Akademisyen Yyaınevi, Ankara, ss.1-22, 2020

GELİŞEN ÜLKELERİN KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI (CDS PRIMLERI) ARASINDAKİ DİNAMİK KORELASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Mustafa Mete, Editör, Gece Akademi Yayınevi, Ankara, ss.441-460, 2020

MAKRO EKONOMİK VE FİNANSAL DEĞİŞKENLERDE MEYDANA GELEN YAPISAL KIRILMALARIN BELİRLENMESİ

İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Mustafa Mete, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.425-440, 2020

EURO-TL KURUNA DAYALI FUTURES KONTRATLARIN ÖZELLİKLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim Kıroğlu, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.133-152, 2020

BASEL IV KAPSAMINDA ALTERNATİF MODELLERLE BEKLENEN KAYIP TUTARLARININ HESAPLANMASI

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim Kıroğlu, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.153-168, 2020

YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA GELİŞEN ÜLKE DÖVİZKURLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler - 3 Alanında Yeni Ufuklar, Sincan Sönmez,Ertan Özçoban,Dursun Balkan,Hüseyin Karakuş, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.416-434, 2019

Hisse Senedi Piyasaları Enflasyona karşı Koruma Sağlamakta Mıdır?

Finans Araştırmaları I, Serkan Yılmaz KANDIR, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.75-94, 2019

Uzun Vadeli Devlet Tahvili Faiz Oranları ArasındakiKoentegrasyon İlişkisi

Bankacılık ve Finans Araştırmaları, Serkan Yılmaz Kandır, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.99-115, 2019

ULUSLARARASI HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA RİSK-GETİRİ İLİŞKİSİ

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 3, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ Dr. Öğr. Üyesi Göktürk ERDOĞAN Dr. Aslı GEZEN Dr. Abdullah YILMAZ, Editör, Gece Akademi Yayınevi, Ankara, ss.243-268, 2019

BIST100, DOLAR-TL VE GÖSTERGE TAHVİL FAİZİ ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ: VAR(1)-DBEKK (1,1) VE VAR(1)-DVECH (1,1) MODELLERİNE DAYALI BİR ANALİZ

BIST100, DOLAR-TL VE GÖSTERGE TAHVİL FAİZİ ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ: VAR(1)-DBEKK (1,1) VE VAR(1)-DVECH (1,1) MODELLERİNE DAYALI BİR ANALİZ, AD, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.1-22, 2018

Optimal Hedge Ratio and Hedging Effectiveness of Foreign Currency Futures: Evidence From British Pound / US Dollar and Euro / US Dollar Futures

Optimal Hedge Ratio and Hedging Effectiveness of Foreign Currency Futures: Evidence From British Pound / US Dollar and Euro / US Dollar Futures, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ Dr. Öğr. Üyesi Göktürk ERDOĞAN, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.1-22, 2018