Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Maarif Salnamelerine Göre 19. Yüzyıl Sonunda Van’da Eğitim ve Kültürel Hayat

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.21 (35), no.35, pp.197-208, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2011 Depreminin Van’daki Sığınmacılar Üzerindeki Etkisi

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.21 (35), pp.63-74, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Mülteci Hareketleri Açısından Van Kentinin Durumu ve Kentteki Mültecilerin Demografik Profili

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.14, no.22, pp.187-204, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Van Gölü Güney Kıyılarının Ekoturizm(mavi tur) Açısından Değerlendirme Olanakları

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.13, no.20, pp.183-194, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Kapalı Havza Göllerinde Seviye Değişimlerinin Kıyı Yerleşmelerine Etkisi: Van Gölü Örneği

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1 (15), pp.15-31, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Van Kentinde Gözlenen Bazı Çevre Sorunları ve Alınması Gereken Önlemler

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.8, no.9, pp.143-168, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Çayırbaşı Heyelanı

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.7, no.5, pp.83-97, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Deprem ve Göç: 2011 Van Depremi Örneği

Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.7, pp.1426-1444, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

DEPREM VE GÖÇ: 2011 VAN DEPREMİ ÖRNEĞİ

Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.7, pp.1426-1444, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

DEPREM VE GÖÇ: 2011 VAN DEPREMİ ÖRNEĞİ

Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.7, pp.1426-1444, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ortadoğu ve Asya Kökenli Göçmenlerin Göç Güzergahında Türkiye Opsiyonu

Sosyoloji Divanı, vol.1, no.6, pp.209-231, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Aygır Gölü'nün Morfolojik Özellikleri ve Turizm Olanakları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.41, pp.692-702, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kırdan Kente Göç ve Göçmenlerin Uyum Süreci Üzerine Bir Çalısma: Van Örnegi

Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.472-498, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Investigation by the Station of the Method of Abrasion Process in the Lake Van Coast.

Bakü Üniversitesi Haberleri Tabiat İlimleri Serisi, pp.155-164, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Van Gölünde Ulaşım

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.40, pp.140-151, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Çayırbaşı Heyelanı (Çayırbaşı Landslide)

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, no.5, pp.81-97, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Edremit Kasabası ve Gelişmekte Olan Fonksiyonları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.2, pp.143-175, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karasu Havzasının Reliyefinin Strüktüral Morfometrik Analizi ve Neotektonik Sınıflandırılması

Gürcistan İlimler Akademisi Tabiat İlimleri (P.D. Gamkrelidze’nin 100. Doğum Yıldönümü Anısına Düzenlenen “Jeotektonizma” İlmi Konferansı, Georgia, pp.135

Van Gölü Havzasında Su Kirliliği

İCANAS 38.(Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları),, Ankara, Turkey, vol.1, pp.299

1991 Sonrasında Van’da Küçükbaş Hayvancılığın Gelişim Seyri ve Sorunları

TÜCAUM 30.YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.914-931

Türkiye-İran Sınırında Kaçakçılık Olayları ve Yöre Halkının Kaçakçılık Algısı

V. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2013, no.2599337, pp.127-128

1990 Sonrasında Türkiye'ye Yönelen Mülteci Hareketleri veEtkileri

VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2010, pp.93-102 Sustainable Development

Van Kent Merkezine Yapılan Göçler ve Göçün Kentler Üzerine Etkisi

V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2008, pp.175-186

Tatvan (Bitlis) İlçesinde Jeomorfolojik Birimlerin Arazi Kullanımı Açısından Önemi

Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 31 August - 02 September 2007, pp.1-10 Sustainable Development

Van Gölü’nde Seviye Değişimi ve Tatvan Kent Planlaması Üzerine Etkisi

Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 31 August - 02 September 2007, pp.1-10

Van Gölü Güney Kıyılarının Mavi Tur Alanı Olarak Değerlendirilmesi

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Turkey, 4 - 07 September 2006, pp.421-428

Van Gölü Adaları

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 September 2005, pp.533-540

Mount Ararat and Its Evaluation in Terms of Mountainering Tourism

I. International Symposium of Mount Ararat and Noah's Ark, Ağrı, Turkey, 7 - 11 September 2005, vol.1, no.2592993, pp.455-466 Sustainable Development

Süphan Dağı’nda Buzul morfolojisi ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi.

. I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar) Sempozyumu, Van, Turkey, 9 - 13 May 2003, vol.1, no.1, pp.113-126 Sustainable Development

Karasu Havzasının Rölyefinin Strüktüral Morfometrik Analizi ve Neotektonik Sınıflandırılması

Gürcistan İlimler Akademisi Tabiat İlimleri (P.D. Gamkrelidze'nin 100. Doğum Yıldönümü Anısına Düzenlenen "Jeotektonizma" İlmi Konferansı, Tiflis, Georgia, 1 - 03 January 2003, pp.1-10

Books & Book Chapters

Ortadoğu ve Asya Kökenli Göçmenlerin Göç Güzergahında Türkiye Opsiyonu

in: Edebiyat Fakültesi Panelleri, Prof. Dr. Zeki Taştan, Doç. Dr. M. Zeki Duman, Yrd. Dr. Ebru Akköprü, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.149-182, 2017

Kültürler Potası İstanbul

in: EDEBİYAT FAKÜLTESİ PANELLERİ, Duman Z, Editor, Hiper Yayıncılık, İstanbul, pp.345-350, 2017

1980'lerde Kırdan Kente Göç ve Göçmenlerin Uyum Süreci: Van Örneği

in: Yüce Dağdan Aşan Yollar Bizimdir, Pultar G., Editor, Kültür Araştırmaları Derneği, İstanbul, pp.251-282, 2016 Sustainable Development

Türkiye-İran Sınırında Akaryakıt Kaçakçılığı ve Etkileri

in: Örgütlü Suçlar ve Yeni Trendler, Demir O. Ö., Sever M., Editor, Başak Yayınevi, Ankara, pp.97-118, 2011 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye'nin Doğu Sınırında Yasadışı Geçişler

in: İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika, Çelebi Ö., Özçürümüz S., Türkay Ş. , Editor, Anıl Reklamcılık Vakfı Yayınları, Ankara, pp.176-194, 2011 Creative Commons License Sustainable Development

Other Publications