Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Deprem ve Göç: 2011 Van Depremi Örneği

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, sa.7, ss.1426-1444, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEPREM VE GÖÇ: 2011 VAN DEPREMİ ÖRNEĞİ

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, sa.7, ss.1426-1444, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEPREM VE GÖÇ: 2011 VAN DEPREMİ ÖRNEĞİ

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, sa.7, ss.1426-1444, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maarif Salnamelerine Göre 19. Yüzyıl Sonunda Van’da Eğitim ve Kültürel Hayat

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.21 (35), sa.35, ss.197-208, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011 Depreminin Van’daki Sığınmacılar Üzerindeki Etkisi

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.21 (35), ss.63-74, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortadoğu ve Asya Kökenli Göçmenlerin Göç Güzergahında Türkiye Opsiyonu

Sosyoloji Divanı, cilt.1, sa.6, ss.209-231, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aygır Gölü'nün Morfolojik Özellikleri ve Turizm Olanakları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.41, ss.692-702, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırdan Kente Göç ve Göçmenlerin Uyum Süreci Üzerine Bir Çalısma: Van Örnegi

Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.472-498, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mülteci Hareketleri Açısından Van Kentinin Durumu ve Kentteki Mültecilerin Demografik Profili

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.14, sa.22, ss.187-204, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye İran Sınırı: Sınırın Coğrafi Durumu ve Sınır Köylerimizin Sosyo-Ekonomik Yapıları

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.13, sa.19, ss.49-72, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Gölü Güney Kıyılarının Ekoturizm(mavi tur) Açısından Değerlendirme Olanakları

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.13, sa.20, ss.183-194, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation by the Station of the Method of Abrasion Process in the Lake Van Coast.

Bakü Üniversitesi Haberleri Tabiat İlimleri Serisi, ss.155-164, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapalı Havza Göllerinde Seviye Değişimlerinin Kıyı Yerleşmelerine Etkisi: Van Gölü Örneği

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1 (15), ss.15-31, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Gölü Kıyılarında Abrazyon Süreçlerinin İstasyonlar Metodu ile İncelenmesi ve Sonuçları

Azerbaycan Bakü Üniversitesi Tabiat İlimleri Serisi, ss.158-162, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Kentinde Gözlenen Bazı Çevre Sorunları ve Alınması Gereken Önlemler

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.8, sa.9, ss.143-168, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Gölünde Ulaşım

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, sa.40, ss.140-151, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çayırbaşı Heyelanı

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.7, sa.5, ss.83-97, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çayırbaşı Heyelanı (Çayırbaşı Landslide)

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, sa.5, ss.81-97, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Edremit Kasabası ve Gelişmekte Olan Fonksiyonları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.2, ss.143-175, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karasu Havzasının Reliyefinin Strüktüral Morfometrik Analizi ve Neotektonik Sınıflandırılması

Gürcistan İlimler Akademisi Tabiat İlimleri (P.D. Gamkrelidze’nin 100. Doğum Yıldönümü Anısına Düzenlenen “Jeotektonizma” İlmi Konferansı, Gürcistan, ss.135

Van Gölü Havzasında Su Kirliliği

İCANAS 38.(Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları),, Ankara, Türkiye, cilt.1, ss.299

1991 Sonrasında Van’da Küçükbaş Hayvancılığın Gelişim Seyri ve Sorunları

TÜCAUM 30.YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.914-931

Türkiye-İran Sınırında Kaçakçılık Olayları ve Yöre Halkının Kaçakçılık Algısı

V. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2013, sa.2599337, ss.127-128

1990 Sonrasında Türkiye'ye Yönelen Mülteci Hareketleri veEtkileri

VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.93-102

Van Kent Merkezine Yapılan Göçler ve Göçün Kentler Üzerine Etkisi

V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, ss.175-186

Tatvan (Bitlis) İlçesinde Jeomorfolojik Birimlerin Arazi Kullanımı Açısından Önemi

Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2007, ss.1-10

Van Gölü’nde Seviye Değişimi ve Tatvan Kent Planlaması Üzerine Etkisi

Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2007, ss.1-10

Van Gölü Güney Kıyılarının Mavi Tur Alanı Olarak Değerlendirilmesi

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2006, ss.421-428

Van Gölü Adaları

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2005, ss.533-540

Mount Ararat and Its Evaluation in Terms of Mountainering Tourism

I. International Symposium of Mount Ararat and Noah's Ark, Ağrı, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2005, cilt.1, sa.2592993, ss.455-466

Süphan Dağı’nda Buzul morfolojisi ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi.

. I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar) Sempozyumu, Van, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2003, cilt.1, sa.1, ss.113-126

Karasu Havzasının Rölyefinin Strüktüral Morfometrik Analizi ve Neotektonik Sınıflandırılması

Gürcistan İlimler Akademisi Tabiat İlimleri (P.D. Gamkrelidze'nin 100. Doğum Yıldönümü Anısına Düzenlenen "Jeotektonizma" İlmi Konferansı, Tiflis, Gürcistan, 1 - 03 Ocak 2003, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

Ortadoğu ve Asya Kökenli Göçmenlerin Göç Güzergahında Türkiye Opsiyonu

Edebiyat Fakültesi Panelleri, Prof. Dr. Zeki Taştan, Doç. Dr. M. Zeki Duman, Yrd. Dr. Ebru Akköprü, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.149-182, 2017

Kültürler Potası İstanbul

EDEBİYAT FAKÜLTESİ PANELLERİ, Duman Z, Editör, Hiper Kaynak Yayıncılık, İstanbul, ss.345-350, 2017

1980'lerde Kırdan Kente Göç ve Göçmenlerin Uyum Süreci: Van Örneği

Yüce Dağdan Aşan Yollar Bizimdir, Pultar G., Editör, Kültür Araştırmaları Derneği, İstanbul, ss.251-282, 2016

Türkiye-İran Sınırında Akaryakıt Kaçakçılığı ve Etkileri

Örgütlü Suçlar ve Yeni Trendler, Demir O. Ö., Sever M., Editör, Başak Yayınevi, Ankara, ss.97-118, 2011 Creative Commons License

Türkiye'nin Doğu Sınırında Yasadışı Geçişler

İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika, Çelebi Ö., Özçürümüz S., Türkay Ş. , Editör, Anıl Reklamcılık Vakfı Yayınları, Ankara, ss.176-194, 2011 Creative Commons License

Diğer Yayınlar