Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Performance of Kivircik Sheep under Three Lambing Systems in Two Years

Pakistan Journal Of Zoology, vol.53, no.1, pp.41-46, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A Study on Milk Compositions of Hair Goat and Saanen x Hair Goat Crossbreed (F1) under Semi-Intensive Conditions

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, vol.27, no.1, pp.83-87, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Döl ve Süt Verimi Özelliklerinin Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.24, no.3, pp.105-107, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Ekstansif Koşullarda yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Yaşama Gücü ve Büyüme Performanslarının Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.24, no.3, pp.109-112, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

GROWTH PERFORMANCE AND MORTALITY IN HYBRID CONVERTER TURKEYS REARED AT HIGH ALTITUDE REGION

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.17, no.2, pp.241-245, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Effects of Lactation Stage, Age, Birth Type and Body Weight on Chemical Composotion of Red Karaman Sheep Milk

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, no.3, pp.383-386, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.21, no.3, pp.163-167, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı ve Yaşam Gücü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.21, no.3, pp.169-173, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Slaughter and Carcass Traits of Young Brown Swiss Bulls Raised in Semi-Intensive System

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.11, pp.2186-2189, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Effects of lambing season, sex and birth type on growth performance in Norduz lambs

SMALL RUMINANT RESEARCH, vol.68, no.3, pp.336-339, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Norduz Koyunlarında Mevsim Dışı Koç Katımının Döl Verimine ve Kuzularda Yaşama Gücüne Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.17, pp.99-102, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Effects of Some Factors on Gestation Length in Hamdani, Red Karaman and Karakul Sheep

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.29-35, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Norduz Koyunlarının Yapağı Verimi ve Özellikleri

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), vol.20, no.3, pp.81-85, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Fattening performances of Karakul lambs in different seasons

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.81, no.5, pp.545-548, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Milk Yield Characteristics of Norduz Sheep

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.15, pp.27-31, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Production traits in coloured mohair goats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.80, no.7, pp.663-666, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Yetiştirme Döneminde ve Dışında Doğan Hamdani ve Morkaraman Kuzuların Besi Performansları

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.27, no.3, pp.609-615, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Ekstansif Şartlarda Karakaş-Akkaraman Koyunlarının Süt Verim Özellikleri

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), vol.19, pp.67-72, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Morkaraman ve Corriedale x Morkaraman (F1) Kuzularında Büyüme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.14, no.1, pp.46-49, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Morkaraman, Hamdani ve Karagül Yapağılarının Halı Tipi Yapağı Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.11, no.2, pp.54-59, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de pet hayvan sahiplerinin sosyo-demografik yapıları ve pet hayvancılığına bakışları; Alanya-Mardin örneği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.76-83, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

GROWTH PERFORMANCES OF FEMALE AND MALE HOLSTEIN CALVES FED WITH MILK AND MILK REPLACERS

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES D-ANIMAL SCIENCE, vol.59, pp.18-22, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Milk Yield Performances of Brown Swiss Cows Raised at Mus Alparslan State Farm in Turkey

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.21, no.2, pp.436-439, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Growth performances of female and male Holstein calves fed milk and milk replacers

Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.41, no.1, pp.1-5, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Hamdani, Morkaraman ve Karagül Koyunlarında Kuzulatma Sıklığının Arttırılması Olanakları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.116-126, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Effects of Flushing During Normal Breeding Season on Reproductivite Performance and Birth Weights of Lambs in Akkaraman Ewes

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.92-99, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Karagül, Morkaraman ve Morkaraman x Karagül F1 Kuzularında Kesim ve Karkas Özellikleri

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.41, no.2, pp.51-61, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Karagül, Morkaraman ve Morkaraman x Karagül Kuzularının Kesim ve Karkas Özellikleri

Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg, vol.41, no.2, pp.51-61, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Keçi Sütü; “Eşsiz Bir Besin Kaynağı” Fiziksel Ve Kimyasal Kompozisyonu

3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.288-289

Goat Milk “Unique A Nutrition Source” Physical and Chemical Composition Properties

ISPEC 3rd International Conference on Agriculture, Animal Husbandry and Rural Development, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.288-289 Creative Commons License

PCR-RFLP YÖNTEMİ İLE SIĞIR BCO2 GENİNİN ALLEL VARYANTLARININ ARAŞTIRILMASI

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK VE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.285-287

Investigation of Allelic Variants of Bovine BCO2 Gene by PCR-RFLP Method

ISPEC 3rd International Conference on Agriculture, Animal Husbandry and Rural Development, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.285-287 Creative Commons License

Erzincan İli Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.593-599

Hayvan Islahında Yeni Bir Bakış: METABOLOMİK

VII. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Hatay, Turkey, 2 - 07 May 2018, pp.44-45

Fattening Performance and Some Slauhghter Characteristics of Charolais Cattle Breed

I. International GAP Agriculture & Livestock Congress, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.675

EFFECT OF TIMING OF ARTIFICIAL INSEMINATION RELATIVE TO SPONTANEOUS ESTRUS ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE AND CALF GENDER RATIO IN REPEAT BREEDER HOLSTEIN COWS

2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, 4 - 08 October 2017, pp.127 Creative Commons License

Effect of timing of artificial insemination relative to spontaneous estrus on reproductive performance and calf gender ratio in repeat breeder holstein cows

2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, 4 - 08 October 2017, pp.128

Van Kedilerinin Üreme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi

8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2016, pp.127-128 Creative Commons License

Various Body Measurements of Hair, Boer x Hair F1 Crossbred Kids and Effects of Some Environmental Factors on These Traits

ICANMB 2016 : 18th International Conference on Animal Nutrition, Mating and Breeding, İstanbul, Turkey, 21 - 22 July 2016, vol.3, no.7, pp.1

Growth Performances of Female and Male Holstein Calves Fed with Milk and Milk Replacers

International Conference,Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bucharest, Romania, 9 - 11 June 2016, pp.18-22

GROWTH PERFORMANCES OF FEMALE AND MALE HOLSTEIN CALVES FED WITH MILK AND MILK REPLACERS

International Conference,Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bucharest, Romania, 9 - 11 June 2016, pp.50

Determination of Growth Curve of Colored Mohair Goats Using Four Growth Models

2nd International Conference on Chemical, Agricultural and Biological Sciences ( CABS-2016), Phuket, Thailand, 23 - 24 January 2016, pp.82-88

The Effect of Sire Selection on Productivity in Holstein Heifers

Agriculture for life, life for Agriculture, Bucharest, Romania, 4 - 06 June 2015, pp.132

Kıl Keçisi ve Boer x Kıl Keçisi (F1) Melezi Oğlaklarının Büyüme Performansı

5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Burdur, Turkey, 29 May - 01 June 2014, pp.27-28

Norduz Koyunlarının Süt Verim Özellikleri

I.Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Elazığ, Turkey, 30 September - 02 October 2004, pp.25-26

Other Publications