Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çukurova Üniv. FBE

  Aşağı Seyhan Ovası'nın Hidrolojik Olarak Modellenmesi

 • Mart 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Harran Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD.

  HARRAN OVASI’NDA REHA SULAMA BİRLİĞİ ALANINDA GERİ DÖNÜŞÜM SUYUNUN TOPRAKTA TUZ BİRİKİMİNE ETKİSİNİN MEKANSAL İNTERPOLASYON TEKNİKLERİ İLE HARİTALANMASI

 • Mart 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Harran Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD.

  SULAMA SONRASI HARRAN OVASI TARIMSAL ARAZİLERDEKİ YAPILAŞMANIN PİKSEL TABANLI / NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ VE İKİ YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

 • Mart 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Harran Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD.

  HARRAN OVASINDA TOPRAK KALİTE PARAMETRELERİ ve TOPRAK KALİTE İNDEKSİ DAĞILIMININ JEOİSTATİKTİKSEL METOTLA HARİTALANMASI

 • Eylül 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çukurova Üniversitesi Uzaktan Algılama ve CBS ABD.

  SWAT Tarımsal Modelleme

 • Eylül 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Fen Bilimleri Ens. Peyzaj Mimarlığı Bölümü

  Tarımsal Peyzajın Uzaktan Algılama ile İzlenmesi: Aşağı Seyhan Ovası Örneği

 • Mayıs 2008 Yarışma

  Kozan Belediyesi

  Adana Kozan İlçesi Kent Ormanı Peyzaj Projesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2020 JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2020 ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2020 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2020 Remote Sensing Applications: Society and Environment

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2020 AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2020 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2020 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2020 Environmental Earth Sciences

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2020 journal of geodesy

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2020 EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2020 GISCIENCE & REMOTE SENSING

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2019 Journal of Cleaner Production

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2019 ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2019 GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2019 Kastamonu University Journal of forestry faculty

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2019 PLOS ONE

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2019 REMOTE SENSING

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2019 GIScience & Remote Sensing

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2019 Remote Sensing

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2019 Environmental Earth Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2018 Environmental Monitoring and Assessment

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2018 JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2018 Environmental Earth Science

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2018 Fire Technology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2018 Environmental Monitoring and Assessment

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2018 Journal of Environmental Management

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2018 Environmental Earth Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2018 PLOS ONE

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2018 International Journal of Remote Sensing

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2017 Akdeniz Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2017 Environmental Earth Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2017 International Journal of Remote Sensing

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2017 Applied Ecology and Envvironmental Research

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2017 Environmental Earth Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2017 Applied Ecology and Environmental Research

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2017 Environmental Earth Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2016 Environmental Earth Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2016 URBAN FORESTRY & URBAN GREENING

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2016 Akdeniz Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2016 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Haziran 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2016 Harran Universitesi Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2016 Environmental Earth Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2015 Harran Üniversitesi tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2014 Bulgarian Chemical Communuties

  SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2017 - Devam Ediyor IEEE Geoscience and Remote Sensing Society Image Analises and Data Fusion Technical Commuty member

  IEEE Geoscience

  , Turkey