Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DETERMINING THE INTERACTIONS OF BLACK PINE NET PRIMARY PRODUCTIVITY AND FOREST STAND PARAMETERS IN NORTHERN TURKEY

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.17, ss.4459-4473, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

LAND USE/COVER CHANGE MODELLING IN A MEDITERRANEAN RURAL LANDSCAPE USING MULTI-LAYER PERCEPTRON AND MARKOV CHAIN (MLP-MC)

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.16, sa.1, ss.467-486, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ESTIMATION OF SOIL LOSSES USING VARIOUS SOIL EROSION MODELS IN A SAMPLE PLOT IN MEDITERRANEAN PART OF TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, sa.5, ss.3385-3394, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Crop yield prediction under soil salinity using satellite derived vegetation indices

FIELD CROPS RESEARCH, cilt.192, ss.134-143, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE INFLUENCE OF MYCORRHIZAL SPECIES ON SOUR ORANGE (Citrus aurantium L.) GROWTH UNDER SALINE SOIL CONDITIONS

PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.53, sa.2, ss.399-406, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MODELLING LONG TERM FOREST FIRE RISK USING FIRE WEATHER INDEX UNDER CLIMATE CHANGE IN TURKEY

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.14, sa.4, ss.537-551, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mapping regional forest fire probability using artificial neural network model in a Mediterranean forest ecosystem

GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, cilt.7, sa.5, ss.1645-1658, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A simplified method for the determination and monitoring of green areas in urban parks using multispectral vegetation indices

Journal of Environmental Protection and Ecology, cilt.15, sa.3, ss.1059-1065, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Using NDVI values for comparing parks in different scales

Journal of Food, Agriculture and Environment, cilt.11, ss.2451-2457, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A change vector analysis technique to monitor land-use/land-cover in the yildiz mountains, Turkey

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.20, sa.5, ss.1190-1199, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Mapping percentage tree cover from Envisat MERIS data using linear and nonlinear techniques

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.30, sa.18, ss.4747-4766, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of Virtual Reality Platforms in Design and Presentation Processes

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.6, sa.11, ss.13-23, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Object Based Classification of Crop Pattern Using Multi-Temporal Satellite Dataset in Multi-Cropped Agricultural Areas: Lower Seyhan Plane Case Study

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.27, sa.1, ss.1-9, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Estimation of Pure NDVI Seasonal Profiles of Crops by Temporal Unmixing of MODIS Dataset

Irrigation, Drainage and Rural Engineering Journal, sa.81, ss.1-9, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Uygun Bulanık (Fuzzy) Sınıflama Teknikleriyle Aladağ Örneğinde Arazi Örtüsünün Sınıflandırılması

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.1-7, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluating the effects of social conditions on periodic changes in cultivated lands and grasslands by Remote Sensing in Van Lake Basin

II. International Agricultural Biological and Life Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2020, cilt.1, sa.1, ss.283

Detecting the hot points of land use cover changes in half century in Van Lake Basin by remote sensing

Van International Applied Sciences Congress, Van, Türkiye, 24 - 25 Temmuz 2020, cilt.1, sa.1, ss.46-47

HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİNİN BAZI EKOSİSTEM SERVİSLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN HARİTALANMASI

VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.133-134

ÇUKUROVA TARIMSAL ÜRÜN DESENİNİN GELECEĞE YÖNELİK MODELLENMESİ

VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.74

Investigation of Use of Ornamental Plants As Medical And Aromatic Plants in Some Species

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.394

Rekreasyona verilen önem ve fiziksel peyzaj özellikleri arasındaki bağlantılar: Bendimahi Havzası Van Örneği

4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, cilt.1, sa.1, ss.397-407

Biodiversity Mapping Using Landscape Complexity and Bird Species as Indicators by Remote Sensing and GIS

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.532-538 Creative Commons License

Mapping Percent Tree Cover of Turkey using MODIS Data and Regression Tree Model

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.229 Creative Commons License

The Importance of Organizing in Environment and Ecological Living: The EKOLOG Association Example

XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation (UKECEK 2017), Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.270

Investigation of the Ecological Needs of Some Ornamental Plants Used in Landscape Applications in Eastern Anatolia Region in the Case of Van

XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation (UKECEK 2017), Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.701

Determination of the Environmental Impacts of Agricultural Land Use on Lower Seyhan Plane using SWAT Model

International Soil and Water Assessment Tool Conference (SWAT 2017), Varşova, Polonya, 28 - 30 Haziran 2017, cilt.1, sa.1, ss.73

Modelling the future wheat productivity using mechanical and process based models in an intense Mediterranean agricultural basin

2nd Agriculture and Climate Change Conference, Barcelona, İspanya, 26 - 28 Mart 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

Güncel ve Planlanan Hiperspektral Uydu Teknolojileriyle Tarımsal Sistemlerin Analiz Olanaklarındaki Değişimler

6. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.840-844

Van Gölü Havzası'nda Kayak Sporu için Profesyonel Düzeyde Uygun Alanların Konumsal Analizlerle Belirlenmesi

6. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.972-978

Yukarı Seyhan Havzası Arazi Örtüsü Değişiminin Hibrit Sınıflama Yaklaşımı ile Tahmin Edilmesi

6. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.1231-1239

Defining The Plantation Role To Mitigate The Urban Heat Island Effects On Global Warming Using Thermal Satellite Sensors

3rd International Conference onAdvanced Technology and Sciences, Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.1469-1472

Mapping Recreational Value of Bendimahi Delta (Turkey)

Ecosystem Services-Landscape Ecology Integrative Role, Luchow, Polonya, 22 - 24 Haziran 2016, ss.27

Turkey’s Wild Pears (Pyrus sp.) and Usage in Landscape Architectury

International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, Türkiye, 20 - 21 Mart 2016, ss.261-269 Creative Commons License

Examination of Van Province Urban Green Areas with Respect to Landscape Values

International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, Türkiye, 20 Mart 2016, ss.254-261 Creative Commons License

MONITORING THE WHEAT, CORN AND COTTON AREAS IN AN EASTERN MEDITERRANEAN AGRICULTURAL BASIN BETWEEN 2007 AND 2013

3rd International GeoAdvances Workshop / ISPRS Workshop on Multi-dimensional and Multi-Scale Spatial Data Modeling, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2016, ss.159-163 Creative Commons License identifier identifier

USING ISOTOPE TECHNIQUES FOR DIAGNOSIS OF AGRICULTURAL DRAINAGE PROBLEM IN A LARGE SCALE IRRIGATION DISTRICT, TURKEY

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, cilt.1, sa.1, ss.1-8

Dış mekan süs bitkisi üretimine başlayan girişimciye tanınan imkan ve desteklerin belirlenmesi: Mersin Örneği

2. İç Anadolu Tarım Bilimleri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, cilt.1, sa.1, ss.713

Ürün verimliliğine dayalı tarımsal arazi kullanım uygunluğunun belirlenmesi

5. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu UZALCBS2014, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2014, cilt.1, sa.1, ss.1-10 Creative Commons License

Effects of Local Climate Change on Forest Area in Van Lake Basin , Capasity Building For Rural Development

Rural Areas: Exploring Challenges and Oppurtunities for their Conservation and Development, Kudüs, İsrail, 7 - 11 Nisan 2014, sa.1, ss.162-174

GIS Evaluation of Azerbaijan Soils

Soil Science and Agrochemistry, Baku, Azerbaycan, 1 - 04 Mart 2011, sa.2, ss.40-48

Toprak tuzluluğunun CHRIS PROBA hiperspektral verisi kullanılarak haritalanması

3. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS 2010), Kocaeli, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2010, ss.227-236

Soil Salinity Mapping Using CHRIS PROBA Hyperspectral Data

ESA Hyperspectral workshop 2010, Frascati, İtalya, 17 - 19 Mart 2010, cilt.683, ss.1-8

Fuzzy Classification of Mediterranean Type Forest Using ENVISAT-MERIS Data

21. ISPRS Congress, Beijing, Çin, 3 - 11 Temmuz 2008, sa.18, ss.1109-1114

Modelling Tree Coverage Using IKONOS, Landsat And MERIS Data Set: A Decision Tree Approach

Super-Resolution Mapping And Scaling In Remote Sensing RSPSoc Annual Conference, Cambridge, İngiltere, 11 - 13 Mayıs 2006, cilt.1, ss.21-30

Peyzaj Mimarlığı Öğretiminin Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Anket Çalışması

3. Ulusal peyzaj mimarlığı Öğrenci sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2003, cilt.1, sa.1, ss.10-15

Kitap & Kitap Bölümleri

Advantages of Hyperspectral Satellite Missions in Remote Sensing Sciences

Academic Studies in Science and Mathematics, Turgay SEÇKİN, Editör, Gece Ieı Publishing, Ankara, ss.15-22, 2020 Creative Commons License

ASSESSING THE LONG TERM PERIODIC URBAN LAND USE DEVELOPMENT OF VAN BY REMOTE SENSING

Cultural Landscape of Van, Turkey, Caymaz G.F.Y,Işık,B, Editör, Istanbul Aydın University Publications, İstanbul, ss.151-159, 2018 Creative Commons License

Mapping the Land Use Suitability for Urban Sprawl by Using Remote Sensing and GIS under the Different Scenarios

Sustainable Urbanization, Mustafa ERGEN, Editör, INTECH, London, ss.205-226, 2016