Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2018 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Ad, Türkiye

 • 2006 - 2011 Lisans

  Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Sığırların solunum yolundan izole edilen Pasteurella multocida fenotip ve genotiplerinde virülens genlerin dağılımı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Mikrobiyoloji Ad

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce