Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van yöresinde koyun klinik mastitis olgularından izole edilen bakteri türlerinin prevalansı ve antimikrobiyel duyarlılıkları

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.31, sa.1, ss.39-46, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antimicrobial Activity of Boric Acid Solution Against Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus

VAN VETERİNARY JOURNAL, cilt.30, sa.3, ss.163-166, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparison of Some Bacterial Identification Methods

Turkish Journal of Veterinary Research, cilt.3, sa.1, ss.9-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Presence and Prevalance of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains in Urine and Stool Samples

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, cilt.26, sa.18, ss.93, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Molecular Detection of C. fetus Subsp. fetus in Aborted Sheep Fetuses

2nd International Congress of Veterinary Microbiology, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2018, ss.212-215 Creative Commons License

The Presence and Prevalence of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains Iin Urine and Stool Samples

The 26th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Skopje, Makedonya, 3 - 05 Ekim 2018, cilt.26, sa.1, ss.93 Creative Commons License

Penisilin Dirençli Sığır ve İnsan Orijinli Streptococcus agalactiae Suşlarında Minimal İnhibitör Konsantrasyonlarının İncelenmesi

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016, ss.231-232 Creative Commons License

Boer-Kıl keçisi melezi bir keçide Corynebacterium pseudotuberculosis'in neden olduğu lenfadenitis olgusu

XII. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARASI AKTILIMLI), Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016, ss.103-104

Keçi Sütlerinden Mantar Etkenlerinin İzolasyonu

XI. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2015, ss.276-277 Creative Commons License

Detection of Neuraminidase Activities in Bovine and Human Group B Streptococci

1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015, ss.288