Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Compassion Value in Fifth Grade Turkish Textbook

Kastamonu Education Journal, vol.29, pp.589-599, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Şiddeti Önlemede Pozitif Davranış Desteğinin Rolü

Humanistic Perspective, vol.3, no.1, pp.12-26, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

ÖZ‐ŞEFKAT GELİŞİMİNDE BİLİŞSEL FORMÜLASYONUN ROLÜ

International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences, vol.2, no.2, pp.660-674, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Kültürel Bir Öğreti: Mutluluk Korkusu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.855-869, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Merhamet Korkusu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.12, no.3, pp.342-351, 2020 (Scopus)

Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.1116-1142, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Ağlarda Gerçeklik Algısını Etkileyen Değişkenlerin CAID Analiziyle İncelenmesi

Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, vol.5, no.2, pp.74-87, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Çeşitli Nöro-Bilişsel & Nöro-Pedagojik Uygulama ve Modalitelerin Bilişsel Becerilerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.17, no.2, pp.679-696, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güncellenen Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitabının Değerlendirilmesi

1st International Congress on Education Studies, Ankara, Turkey, 27 - 28 November 2021, pp.25-26

Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Pozitif Davranış Desteği

Değişen Eğitim Öğretim Koşullarında Öğretmenlerin Desteklenmesi Hizmet İçi Eğitim Sempozyumu, Van, Turkey, 22 - 25 March 2021, vol.1, pp.41

Öz-Şefkatin Bilişsel Formülasyonu

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 21 - 23 July 2020, vol.1, pp.173-174

Lisansüstü Eğitimde Psikolojik Hizmetlerinin Yeri

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Turkey, 28 - 29 November 2018, pp.46

AB Üyesi Ülkelerde - Danimarka, Fransa, İspanya, Almanya, İtalya ve Hollanda Örneği-

Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu, Van, Turkey, 24 - 25 June 2013, vol.1, pp.99-111

Books & Book Chapters

URİE BRONFENBRENNER .

in: FARKLI PERSPEKTİFLERDE ÇOCUK EĞİTİMİ - Doğu ve Batı Düşünürlerinin Eğitime Yaklaşım Biçimleri, Prof. Dr. Zihni Merey, Editor, Nobel Yayınevi, Van, pp.555-570, 2020

KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİ SONRASI UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERE SOSYAL, DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL DESTEK İÇİN BİR ALTERNATİF: POZİTİF DAVRANIŞ DESTEĞİ

in: PANDEMİ VE EĞİTİM , Prof. Dr. Fuat TANHAN,Dr. Öğr. Ü. Halil İbrahim ÖZOK, Editor, Anı Yayınevi, Ankara, pp.323-341, 2020

Lisansüstü Eğitimde Psikolojik Hizmetlerin Yeri

in: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, Doç. Dr. Fuat TANHAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.246-256, 2019

Demokrasi

in: Vatandaşlık Bilgisi, Merey, Z., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.178-197, 2016