Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Views of Teachers and Academicians about Alternative Education Applications in Turkey

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.179, pp.69-87, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sosyal Ağlarda Gerçeklik Algısını Etkileyen Değişkenlerin CAID Analiziyle İncelenmesi

Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, vol.5, no.2, pp.74-87, 2018 (International Refereed University Journal)

MEDRESELERDE EĞİTİMSEL BİR GEÇMİŞİ OLAN KİŞİLERİN MEDRESE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.39, pp.486-503, 2017 (National Refreed University Journal)

Çeşitli Nöro-Bilişsel & Nöro-Pedagojik Uygulama ve Modalitelerin Bilişsel Becerilerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.17, no.2, pp.679-696, 2016 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lisansüstü Eğitimde Psikolojik Hizmetlerinin Yeri

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Turkey, 28 - 29 November 2018, pp.46

Books & Book Chapters

Demokrasi

in: Vatandaşlık Bilgisi, Merey, Z., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.178-197, 2016