Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YARATICI TURİZM KAPSAMINDA DİJİTAL GÖÇEBELİK VE NİŞ PAZAR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

VII. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , Skopje, Macedonia, 8 - 10 June 2023, pp.105-111

A Conceptual Review of The Relationship Between Person – Organization Fit, Organizational Commitment And Ethical Leadership In Accomodation Establishments

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V, Ankara, Turkey, 27 - 28 March 2021, pp.45-46

Kırsal Turizmde Kadın Girişimciliği Üzerine Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

ISPEC, 3.Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.137-139

“ Yükseköğretimde Çalışanların Etik Liderlik Algılamalarının Örgütsel Bağlıkları Üzerindeki Etkisi”

ISPEC, 3.Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.140-142

Örgütsel Bağlılık Konusunda Yazılmış Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Analizi

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.143

“Ulusal Turizm Kongrelerinde Örgütsel Davranış Alanında Yapılan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT), Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.176

Kırsal Turizmin Tamamlayıcısı Olarak Gastronomik Lezzetlerin Yansımaları: Van İli Örneği

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT), Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.205

“Örgütsel Bağlılık ile Kişi Örgüt Uyumu Arasındaki İlişki- Van İlindeki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT), Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.285

A Bibliyografic Analysis of SustainableTourism and Mobile Tourism

Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu,İskenderun Teknik Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.1612-1614

“Turizm Gelişmelerinde Yerel Halkin Yaklaşimlarinin Belirlenmesi: Van Örneğİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi, Van, Turkey, 27 September - 01 October 2017, pp.286

Books & Book Chapters

KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ

in: ÖZEL İLGİ TURİZMİNDE GÜNCEL KONU VE EĞİLİMLER , Dr. Öğr. Üyesi Nuray Türkoğlu, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.174-183, 2023

ETİK LİDERLİK

in: TURİZM İŞLETMELERİNDE GÜNCEL LİDERLİK YAKLAŞIMLARI, Dr. Öğr. Üyesi Okan TÜRK, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.115-130, 2023

VİZYONER LİDERLİK

in: TURİZM İŞLETMELERİNDE GÜNCEL LİDERLİK YAKLAŞIMLARI , DR. ÖĞR. ÜYESİ OKAN TÜRK, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.481-492, 2023

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM YÖNETİMİ

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ, DR.ÖĞR. ÜYESİ ÇİNUÇEN OKAT,DR. ÖĞR. ÜYESİ PELİN YAĞCI KOÇ, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.73-93, 2022

Van Abalı Kayak Merkezi

in: Türkiye'nin Kış Turizm Merkezleri ve Potansiyeli, Prof. Dr. Erkan Sağlık,Prof. Dr. Muarrem Tuna, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.448-456, 2020

Impact: Content Analysis of Research on East and Southeastern Anatolia

in: Turizm Araştırmaları, Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Songül ÖZER Dr. Öğr. Üyesi Sedat ŞAHİN Dr. Öğr. Üyesi Hacer ARSLAN KALAY, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.133-143, 2019

Van Otlu Peyniri

in: Bir Yerin Tabaktaki Kimliği, DR. Melahat Yıldırım Saçılık,Dr. Samet Çevik, Editor, Detay yayıncılık, Ankara, pp.452-456, 2019

Episodes in the Encyclopedia

Akarsu Turizmi, Deniz Turizmi

Detay Yayıncılık, pp.1. ve 80., 2019

Metrics

Publication

25
UN Sustainable Development Goals