Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2001 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Yönetimsel Görevler

 • 2001 - 2004 Rektörlüğe Bağlı Koordinatör Yardımcısı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Akademi Dışı Deneyim

 • 1976 - 2001

  Diğer Kamu Kurumu, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü (Bağlı 5 Ayrı İşletme)

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans Organik Hayvansal Üretim

 • Ön Lisans Organik Hayvansal Üretim

 • Yüksek Lisans Süt Sığırlarında Abort, Postparturient Dönem Meme ve Genital Sistem Yangıları

 • Lisans Hayvan Yetiştirme ve Besleme

 • Lisans Büyükbaş Hayvan Yetiştirme

 • Yüksek Lisans Süt Sığırcılığında Döl Kontrolü (Progeny- Testing) ve Alternatif Yeni Tekniklerle Karşılaştırılması

 • Lisans Hayvan Yetiştirme

 • Lisans Neolitik Çağ'dan Günümüze Hayvancılık

 • Lisans Hayvancılıkta Proje Hazırlama ve Değerlendirme

 • Lisans Hayvan Barınaklarının Mühendislik Planlaması

 • Lisans Zootekni Uygulamaları

 • Lisans Hayvancılıkta Projelendirme ve Barındırma Teknikleri

 • Lisans Hayvan Yetiştirme

 • Lisans Hayvancılıkta Mekanizasyon

 • Lisans Mesleki Uygulama

 • Ön Lisans Büyükbaş Hayvan Yetiştirme

 • Yüksek Lisans Süt Sığırcılığında Makineli Sağım Tekniği ve Sağım Hijyeni

 • Ön Lisans Hayvan Islahı

 • Lisans Hayvancılıkta Kayıt Tutma Sistemleri

 • Yüksek Lisans Süt Hayvancılığında Makineli Sağım Tekniği

 • Lisans Hayvansal Üretim ve Planlama

 • Yüksek Lisans Süt Hayvancılığında Makineli Sağım Tekniği ve Sağım Hijyeni