Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TİGEM Esmer Populasyonunda Döl Kontrolü (Progeny Testing) ve Uygulama Olanakları.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.257-264, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cumhuriyet'ten Bugüne Koyun Islah Çalışmaları ve TİGEM'in Rolü

TİGEM, cilt.16, sa.78, ss.12-17, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye’de Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Islah Çalışmalarının Hayvansal Üretime Etkisi (2000- 2004)

Türk- Koop Ekin, cilt.49, sa.13, ss.14-22, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entansif Sığır Besisi

TİGEM, cilt.14, sa.73, ss.36-49, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Progeny Testing (Döl Kontrolu)

TİGEM, cilt.12, sa.69, ss.20-24, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Süt Sığırcılığında Damızlık Değeri Tahmin Yöntemleri

TİGEM, cilt.12, sa.68, ss.16-27, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Niçin Döl Kontrolü

TİGEM, cilt.10, sa.58, ss.20-22, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hayvansal Verimlerle İlgili Testler ve Uygulama Olanakları

TİGEM, cilt.10, sa.51, ss.14-16, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Tahirova Tarım İşletmesi ve Bölge Koyunculuğuna Etkisi

TOK (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı), sa.49, ss.66-67, 1990 (Hakemsiz Dergi)

Entansif Kuzu Besisi

Yem Sanayii, ss.34-36, 1983 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect on Milk Yield of Clinical Mastitis cases Occurring in Different Stages of Lactation in Holstein Friesian Dairy Cows

Dairy Cattle Symposium With International Participation, Kayseri, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2014, ss.6

Siyah Alaca Süt Sığırlarında Metritis Olgusu Üzerine etki eden Faktörler

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2011, ss.111

The Effects of Dry Period and Clinical Mastitis and Metritis that Occurred in Previous Period on Abortion in Holstein Dairy Cows

IV. Congress of Veterinary Gynecology (International Participant), Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2010, ss.116-117

Conservation of Eastern Anatolian Red Cattle as An Endemic Breed

4. National Congress of Bioengineering (with international participation), İzmir, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2008, ss.138

TİGEM Koşullarında Döl Kontrolüne İlişkin Bir Model Çalışma.

5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, ss.95

Süt Sığırcılığında Makineli Sağım Karakteristiklerinin Verime ve Meme Sağlığına Etkisi

5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, ss.40

Diğer Yayınlar